Ett av kroppens minsta ben finns på fotens utsida. MTP5 alltså mellanfotsbenet på lilltåsidan. Om det är en total fraktur på detta ben så min erfarenhet att det blir bäst att åtgärda med kirugi. Ett stift som håller ihop detta känsliga ben.

En modell för att tejpa detta ben är att börja med att tejpa en tejpremsa över naviculare.

003

 Fortsätt med att lägga tejpremsa på fotens utsida.

mtp51

mtp52 V  B222

Avsluta tejpningen med att tejpa fotvalvet med en "basketteknik" enligt förslag här på min hemsida.

010