………och leva ständigt med bruset av att uppdatera sig på olika sociala medier är tidens tand. För många är det livet för andra är det inte bara ett nöje och avkoppling utan ett måste till i livet! Vi människor är ganska så lika varandra men också väldigt olika. Det är bra! Min bild av population är att vi är precis som färgen i gråskalan. ”Same same but different.” Vi platsar nästan alla tanke- och handlingsmässigt i denna gråskala. Och dessutom finns det precis som i den gråa färgens ytterkanter - svart och vitt i änden! Så är det med oss, mänskligheten, det finns ett litet fåtal som är annorlunda och svårare att placera i den allmänna skalan. Det är givetvis en utmaning att förstå hurdant dessa individer tänker och agerar, men det är inte helt lätt. Det kräver erfarenhet och fantasi.
 
 
 
Förmodligen var Alf Henriksson på sin tid ett slags universalgeni när det gäller att hantera ord och ordens betydelse. Han var en folkbildare av rang och om flera idag skulle läsa hans texter istället för att tillbringa tid med sociala medier så tror jag nog att vi skulle vara betydligt visare generellt. Ordens rikedom av mångsidighet och bildning är mäktig! För att markera Alfs framsynthet och visdom räcker med att citera en enkel dikt från samlingen Tittut från 1992!
 

 

Samtal med datorer

 
Medans datorn och människan
 
talas vid
 
flyger timmarna spårlöst bort.
 
Att sitta och prata med datorn tar tid.
 
Livet är kort.
 
Elektronerna dunstar sin kos utan spår
 
och livet går verkligen fort.
 
Datorn pratar och timmarna går
 
och inget blir gjort.

 

 P.P