.....att liksom handen som skriver poesin
skapa de mest fantastiska ting!
 
Handen - är en dikt av Wislawa Szymborska,
som är en av våra främsta poeter att
beskriva rörelser, samt att ständigt vara
närvarande i sin poesi!
 
Handen

Tjugosju stycken ben,

trettiofem stycken muskler,

cirka tvåtusen nervceller

i varje topp på våra fem fingrar.

Det räcker gott och väl

till att skriva "Mein Kampf"

eller "Nalle Puhs hörna."

hand

 

P.P