……tiden har en förmåga att komma till oss med en hög hastighet. Vårt klot snurrar fort och fortare och vi hänger på efter bästa förmåga. Nya köpcentrum och affärer är något som ständigt byggs och vinner nya marker. Det är synnerligen märkligt tycker jag. För hur vi än vrider och vänder på oss och försöker konsumera mera i en evighetsspiral så finns det som är värdefullast att tillgå relativt billigt. Ju längre man uppmärksamt och envetet betraktar en verklighet, desto bättre förstår man att den inte motsvarar den föreställning alla gör sig om den. Konsumtionssamhället avslöjar sig och blir mer och mer något som är oförnuftigt, oresonligt och osannolikt. Det finns många stora författare som har öppnat våra ögon för den verkliga världen och dess värden som sträcker sig över det osannolikas gräns.

”För den som utväljs att vara i de levandes skara finns ju ännu något att hoppas, ty bättre är att vara en levande hund är ett dött lejon.” Citat är från Predikaren. Förutsättningarna är olika redan från start för oss. Somliga föds med guldsked i munnen och andra med silverfiskar som umgänge i bästa fall. En trend idag är att alla ska sko sig och då duger det inte med silverfisk, åtminstone guldfiskar är det som gäller. Av någon konstig anledning har vi fortfarande en tidsanda som säger att den som har flest prylar när han dör – han vinner. Om vi bara stannar och ser oss om och känner efter, lyssnar och luktar så inser vi vad som är värdefullt och värdebeständigt. Viktigast för vår överlevnad och tillvaro är de fyra klassiska elementen luft, eld, jord och vatten. De är förutsättningen för allt liv på jorden. Vi kan inte existera utan dessa element. Oavsett vad vi konsumerar eller vilka livscoacher vi tar hjälp av så är det nog bara så att det elementära som är det viktigaste - alltså dessa fyra element.

Ett antal olika filosofier och världsbilder har en uppsättning av dessa klassiska element. Dessa element anses återspegla den enklaste av väsentliga delar och principer som allt i vår tillvaro består av eller på vilket konstitution och grundläggande behörighet för någonting grundar sig på. Bara med googla på ämnet så finns det en gigantisk information att ta del av. De gamla grekiska filosoferna med Aristoteles i spetsen trodde att det fanns fyra stycken huvudelement eller beståndsdelar som byggde upp vår planet. Jord, luft, vatten och eld. Han ansåg även att alla himlar, varje partikel i universum hade skapats av ett femte element som han kallade eter. Vilket skulle ha varit viktlöst och oförstörbart. Etern var även känd som kvintessens som ordagrant betyder femte ämne. Människor var skapade av alla element, förutom etern, men proportionerna var unika för varje person, och det fanns inget standardmått. Vilket är intressant eftersom vi i dagens tillvaro och forskning alltid strävar efter att hitta ett standardmått på människan. Andra tyngre ämnen som järn och andra metaller ansågs mestadels bestå av elementet jord blandat med en gnutta av de andra elementen. Emedan andra lättare ämnen ansågs vara mindre jordiga, och betydligt mer utblandade med de andra elementen.

I kinesisk filosofi är det Wu xing, fem grundelement som varav den synliga verkligheten är uppbyggd: trä, eld, jord, metall och vatten. Tanken med dessa fem element går tillbaka till Zhoudynastin och blev viktig framför allt inom daoism, medicin och alkemi. Wu xing har egentligen en betydelse som kan översättas bättre med fem faser. De faser genom vilka materien cirkulerar i sin oändliga cykel genom all materiell substans. Ordet wu betyder fem, och ordet xing betyder som substantiv, passage, stig, rutt och som verb; att åka och att gå. Det är en utveckling av yin-yang teorin applicerad på den materiella substansens natur och till de olika relationer som existerar mellan materien i dess olika faser. Dessa fem faser fungerar metaforiskt, och ger bilder som de äldre teoretikerna använde för att organisera sitt tänkande om den fysiska världen. Det är även känt att alla shamanska kulturer delar trossystemet om de fyra elementen. Den energi kraft som formar och bygger alla delar av skapelsen. Dessa element är ofta beskrivna och associerade med de fyra riktningarna. Också i de ursprungliga amerikanska traditionerna så var de fyra elementen representerade i en cirkulär formation – medicin hjulet. Denna cirkulära formation kan man återfinna i alla kulturer och liknande mening från Tibet till Sydamerika.

”Den som säger att det är omöjligt ska inte avbryta den håller på att göra det”. Det är ett kinesiskt ordspråk som kan ge oss en vink om att allting är möjligt att omvärdera. Sanningen är ett provisorium. Även de mest beprövade och erkända sanningar kan alltid komma att omprövas. Detta tycker jag är oerhört viktigt när vi hör forskare och politiker hävda något med skarpa och bestömda ordalag ibland. Ett sådant exempel är Einstens relativitetsteori. Med en partikel som rört sig snabbare än ljusets hastighet kan forskare ha krossat en av Einsteins teorier. Forskare uppger att de i ett experiment fått en neutrino att mellan forskningscentret CERN i Schweiz och ett laboratorium i Italien röra sig i 300 006 kilometer i timmen - något snabbare än ljuset. Det skulle strida mot en princip i Einsteins relativitetsteori som säger att inget fysiskt föremål kan röra sig snabbare än ljuset i ett vakuum.

Tävlingsmoment är en del av vardagen och det finns möjlighet att tävla inom precis allt tänkbart idag. Det gäller bara acceptera att det är en tävling och i en tävling så är det så att det gäller att prestera något för att vinna. Jag tror att vi skulle kunna öka vår prestation mera om vi uppskattar den kittlande fascination i tävlingsmomentet och försöker tävla med oss själva genom att hela tiden göra vår vardagliga syssla ännu bättre och elegantare – oavsett vad vi pysslar med i vardagen.  Då passar detta spanska ordspråk väl som veckans slutord. ”Den som inte hoppas på att vinna har redan förlorat”

PP