………är olika. Men enligt vissa experter så anses de vara relativt samstämmiga för de flesta av oss. Många vill vara den perfekta människan som har en fungerande garderob, välinredd lägenhet och som lagar god mat. Givetvis är det alltid ett visst antal av oss som inte passar in i dessa statistiska resultat som ständigt väller över oss. FN:s barnfond Unisef har intervjuat hundratals barn i olika länder i Europa för att se vad som gör dem lyckliga. I samtliga länder värdesattes familj, vänner och utomhusaktiviteter. Man fann även att svenska barn är gladare än brittiska barn. En aning förvånande eftersom det inte är helt vanligt att se barn leka spontant utomhus. Endast ett fåtal av barnen är regelbundet i skogen och bekantar sig med barr och andra spännande föremål. Vad som är den exakta sanningen i denna rapport får väl som vanligt lämna åt vår egen fantasi. Sanningen är alltid ett provisorium. Den förändras konstant med nya impulser och mätningar av alla de slag och i alla skilda riktingar. En nyhet som fick under veckan var att under sängen hos oss alla finns det miljögifter. I dammtussarna från ett hem i vardera tolv länder som analyserades hittades både cancerframkallande och/eller hormonstörande ämnen. ”Tråkighet är allvar utan innehåll.” Citatet är av Ola Hansson och kanske kan inspirera till att titta under sängen och i hörnen hemma för att få en dos vardagsspänning.

Trend är ett ord som skulle kunna vara förknippat med vår tid på jorden. Vi är extremt påverkbara av allehanda trender. Matlagningsprogram på tv är en sådan trend. Varje kanal skall laga sin egen soppa. Helst skall det vara en manlig matlagare. Då ökar möjligheten att samla tittare av båda könen. Män identifierar sig lättare med andra män. Det kanske inte var någon överraskning eller anledning till en fördjupning för att erövra en doktorshatt inom ämnesområdet. Just hatten har blivit en riktig fluga bland unga män. Gubbhatten har hittat sin plats hos en ny generation bärare. Det är som i pilsnerfilmernas tid. Det enda som egentligen skiljer är det gamla artiga sättet att lyfta på hatten som hälsning vid möten. Hattbärandet har säkert inget som helst samband med det faktum att ölintresset i Sverige har blivit betydligt större de senaste åren. Efterfrågan är stor på framförallt drycker med personlighet och karaktär. Det kanske är så att vi vill komplettera vad vi själva saknar i personligheten med att låta pilsnern ingjuta denna egenskap? Vem vet? När året startade fanns det 462 olika specialöl i Systembolagets sortiment. Sedan dess har ytterligare 83 specialöl tillkommit. I början av 80-talet fanns åtta ölbryggerier i Sverige. I dag ligger siffran på drygt 50 stycken. Cirka tio av dessa startades under det senaste året. Krogarna har börjat utöka utbudet av öl. ”Jag tror att svenskarna äntligen lärt sig att olika ölsorter kan kombineras med olika maträtter”, säger Cecilia Giertta, vd på branschorganisationen Sveriges Bryggerier. Tänk när den stora allmänheten kommer i kontakt med den fackkunskap som vissa av oss erfarenhet av. När vi har tömt våra energidepåer i maratonlopp och är helt utmattade och kraftlösa. Kroppen vägrar att ta emot näring som vatten, banan eller annat som normalt sett är energigivande. Ja, då är det bara öl i procentnivå cirka fem procent som går att behålla utan katapulteffekt från det egna bortstötningssystemet.

För de flesta av oss är det helt onödigt att äta kosttillskott av olika slag. Reklamen vill dock ständigt få oss att tvivla på våra sinnen och försöker påverka oss om vikten av att leva längre och vara starka, friska och vackra. Genvägen till denna kombination av liv och lycka skulle enligt reklambudskapet vara olika kosttillskott. Sanningen är enligt livsmedelsverkets expertis att det inte finns några genvägar. Sunt förnuft och vanlig mat räcker nästan alltid för att vi ska få i oss alla väsentliga näringsämnen. Morgan Spurlock som blev känd efter sin första film som var ett frontangrepp på McDonald`s är nu aktuell med en ny dokumentärfilm om hur säljbudskapen totalt genomtränger hela vår tillvaro. Han anser att det är som detta citat! ”Om någon befinner sig på en plats längre än två sekunder så kommer det till slut att dyka upp reklam där.”

Armarna räcker ofta inte till människor skall förklara vissa sakers storhet. Det beror förstås i första hand på att när orden inte räcker till så får armarna ta vid. Tidsandan som skapar och formar oss människor och ger också upphov till nya ord för att förklara händelseförlopp. Enligt den australiske miljöfilosofen Glenn Albrecht är våra sinnen klimatförändringens nästa offer. Han har uppfunnit diagnosen solastalgi för att beskriva den sorg och vilsenhet vi kan känna när något välbekant och tryggt i vår miljö försvinner för alltid. Mekanismen är densamma för både isbjörnar eller byggnader i vår omgivning. Ordet solastalgi kommer av engelska solace som betyder tröst och grekiska algia som betyder smärta samt är bildat efter ordet nostalgi. Detta ger alltså en förklaring till förlorad tröst i nuet.

Vatten är livets ursprung och universalkur. Sättet att handskas med vatten kommer att avgöra mänsklighetens fortlevnad. Det är tydlig information från initierade miljöreportrar som följer i fotspåren på forskningen inom området. ”Vattnet är klimatets och därmed klimatförändringarnas synliga ansikte”, skriver författaren Barbara Kingsolver. Vattnets rundtur i ekologiska systemet har tagits för given, men nu är detta system ruckat. Vattnet i vårt dricksglas som har runnit genom floder och kroppar, och kommer till skillnad från oljan att alltid finnas kvar. Enligt geologen Sandra Postel har vår syn på vatten blivit nyttoinriktad. I det moderna samhället saknas kontakten med naturens livsväv. Vi har helt enkelt förlorat förståelsen för flodernas vildhet och arternas mångfald.

Att vara närvarande och använda sina sinnen är på väg att återfå sitt värde i vårt apparatfixerade samhälle. Veckans slutord kan vara ett passande citat av Karl Lagerfeld som älskar choklad, men han det inte utan det räcker med att luktar, säger han. ”Folk kan dricka med sina ögon – jag kan äta med min näsa.”

P.P