…..som numera hörs med alla möjliga och omöjliga kanaler. Vi lever i tid av överkonsumtion av alla tänkbara sätt att kommunicera och föra ut information, eller låt oss kalla det propaganda. Internet, radio och teve är översvämmade av ordströmmen precis som mobiltelefonerna. Men det är handen som är den som får sista ordet varje gång ett ord lämnar avsändaren för hamna hos oss passiva mottagare. Dygnet runt är vi kontaktbara och har ett digert och oöverskådligt utbud att se, läsa och lyssna. Dessutom finns det gamla vanliga utbudet av tidningar, tidskrifter och böcker. Orden blir nästan osynliga och verkningslösa i detta överflöd. Det känns många gånger som om Thomas Jefferson var synsk när han för många år sedan sa följande citat. ”Annonserna innehåller de enda sanningarna man kan lita på i en tidning.”

  Detta är kanske en sanning med modifikation men ganska rimlig men ofta även totalt orimlig. Det finns ordbehandlare bland kulturarbetare som poeter, författare och dansare som kan ge orden och även den ordlösa kommunikation vingar. Alltså precis på samma sätt som goda händer kan sväva som lärkvingar över en rygg och därför uträtta stordåd. Det är förmodligen en sanning att finns inga mirakel men under sker. Pär Lagerqvist är en som kan ge orden i en dikt skriven 1919 en extra bärkraft som håller absolut toppklass även 2011.

Det är vackrast när det skymmer.
All den kärlek himlen rymmer
ligger samlad i ett dunkelt ljus
över jorden,
över markens hus.

Allt är ömhet, allt är smekt av händer.
Herren själv utplånar fjärran stränder.
Allt är nära, allt är långt ifrån.
Allt är givet
människan som lån.

Allt är mitt, och allt skall tagas från mig,
inom kort skall allting tagas från mig.
Träden, molnen, marken där jag går.
Jag skall vandra -
ensam, utan spår.

Om inte denna dikt som innehåller både ljus, glädje, hopp och vemod är tillräckligt stark som ordrikedomens förebild så kan inte tänka mig att någon kan säga emot detta citat av Vilhelm Moberg som är veckans slutord. ”Ta vara på ditt liv för nu är det din stund på jorden."

P.P