………..eller sannolikhet för att det som inte kan inträffa faktiskt kan inträffa och inträffar. Med anledning av den omfattande katastrof som ett högteknologiskt land som Japan råkat ut för som en påföljd av en naturkatastrof, så är Tage Danielssons ord efter kärnfraktsolyckan i Harrisburg 1979 åter högaktuella. Tage Danielsson är enligt min uppfattning en av största humanisterna som vi har kunnat skåda sedan skriftspråket blev en gåva att använda sig av i kommunikation och underhållning. Få om ingen förutom han har kunnat med några ordvändningar ge människor en stor kunskap och information på ett humoristiskt och intellektuellt sätt. Vi är sårbara och vi är i behov av visa ledare som tar kloka beslut. Jordklotet har redan lidit svårt av våra mänskliga aktioner för att berika oss i förmodligen mestadels egoistiskt syfte. Natur, djur och miljö har för det mesta blivit de stora förlorarna när människan sett till sitt eget välbehag i första, andra och tredje hand. ”Tänk globalt och handla lokalt.” Visdomsorden kommer från en annan stark personlighet, John Lennon och får bli en tanke i tiden för alla som begrundar naturkatastrofer och händelser som inträffar när vi minst anar det. För övrigt kommer dagens krönika att helt och hållet tillägnas Tage Danielssons text om sannolikhet hämtat från revyn "Under Dubbelgöken" 1979.

Alltså, sannolikhet, va, det betyder väl nå't som är likt sanning. Och då är det synd, tycker jag, att man tydligen från och med i år - på grund av de rådande konjunkturerna - inte har råd med några riktiga sanningar längre, utan att man måste nöja sig med sannolikhetskalkyler. För dom är inte riktigt lika pålitliga. Dom blir till exempel väldigt olika före och efter. Jag menar till exempel, före Harrisburg... och då var det ju ytterst osannolikt, att det som hände i Harrisburg skulle hända, men se'n så fort det hade hänt, då raka sannolikheten upp till inte mindre än hundra procent, så att det blev... det blev nästan sant att det hade hänt.

Ja, men bara NÄSTAN sant. Det är det som är det konstiga. För det är fortfarande som om dom går och tycker, att det där som hände i Harrisburg, det var så otroligt osannolikt, så att egentligen så har det nog inte hänt. Hela socialdemokratiska partiet går ju sedan mer än ett halvår tillbaka å väntar på besked om det som hände i Harrisburg har hänt eller inte. Innan dom kan bestämma sig för om dom ska tycka att kärnkraften är så farlig som den skulle va om det som hände i Harrisburg har hänt. Ja, å man förstår ju att dom tvekar för jag har läst att enligt alla sannolikhetsberäkningar, så inträffar ju en sån där olycka kanske bara nå'n enstaka gång på flera tusen år. Och det är ju i varje fall inte troligt, att den skulle ha hänt redan nu, va? Utan det är i så fall betydligt mera sannolikt, att den har inträffat längre fram. Å då kommer ju saken i ett annat läge.

Se'n är det det också, att OM nu det här som hände i Harrisburg verkligen hände mot förmodan, då är ju risken att det ska hända en gång till, den är ju så löjligt liten, så att... på sätt och vis, så kan man säga, att det som hände i Harrisburg, ja... det var tur att det hände, va. För då vet vi ju nu, att det är nästan säkert, att det inte händer en gång till. I varje fall inte i Harrisburg. Och i varje fall inte samtidigt som förra gången. Risken för det, den är så fabulöst liten, så att... så att den är försumbar. Med det menas, att den finns inte. Fast bara lite.
Nu är ju det här ganska komplicerade saker för gemene man, alltså. Så att... å ha folkomröstning om sån't här, det är väl egentligen ingen idé för att jag menar, folk i allmänhet dom resonerar väl på sitt grovhuggna vis så att, det som hände i Harrisburg verkligen har hänt. Dom tar det som en sanning.

Dom förstår inte att en sak, som inte ens är sannolik, den kan ännu mindre vara sann. Jag menar, dom har inte hängt med i utvecklingen, och... alltså dom fick säkert lära sig av sina föräldrar att alltid tala sanning. Tala alltid sanning, barn, sa nog deras föräldrar till dom. Det får vi inte säga till våra barn. Vi måste lära våra barn, att alltid tala sannolikt, så att dom förstår, att det som hände i Harrisburg inte kan hända här. Eftersom det inte ens kunde hända där, vilket hade varit mycket mera sannolikt med tanke på att det var där det hände.

P.P