………om vi bara lyfter blicken en aning. Vanligtvis så kommer ljuset från det hållet, alltså från ovan. Det är dock inte i ovannämnda riktingen som är det första en vanlig medborgare tittar åt när hon letar efter ljus i mörkret. Vi är mer eller mindre destruktiva bakåtsträvare. En stor del beror på den enkelspåriga och nödtorftiga kultur som populationen matas med. Felsökning är betydligt mera lönsamt för en tidning än att hitta rätt. Rätt som det är så kommer givetvis det att falla en och annan polett på plats och fria tankar kommer att ströva runt i ett och annat huvud. Då blir det luft under vingarna och förändringsprocesser kan starta upp. Har vi bara idéer som bär så kan vi göra allt. ”Fantasi är viktigare än kunskap”, det är ett klassiskt och outslitligt citat av Albert Einstein. Drömmar kan inte förutspås men de kan förverkligas. Även här spelar givetvis fantasin en betydande roll och är oftast avgörande för vilka drömmar som blir mer än drömmar.

Fotarbetet som är det bästa bland de bästa, det hittar vi hos dirigenterna. Nu har kanske detta intressanta faktum fått en rimlig förklaring. ”Att dirigera är som en kärleksakt.” Säger Leonard Bernstein (1918-1990) som var en världsberömd kompositör och dirigent. Han skrev bland annat musikalen West Side Story. Det är vanligt att människor placerar kärlek i hjärtat som en central punkt. Förmodligen är det mera hjärna och hormoner som är ledstjärnan för romantiken. Men hjärtat är livets puls- och generator. Jag tycker att det buddistiska synsättet är intressant där man tänker sig att vi, alltså alla människor föds med ett visst antal pulsslag att förbruka. Och när vi har använt alla dessa pulsslag som vi fått tilldelat för vårt unika liv. Ja, då släcks vårt liv och vad som händer sedan – det är en helt annan fråga. Och här finns ett otal teorier och tyckanden. Jag låter var och en välja den filosofiska tanke som passar respektive individ. Idag dominerar åkommor relaterade till hjärta vår hälsa och sjukvård. Men enligt WHO kommer sjukdomar som är förknippade med mental ohälsa vara de största efter hjärt- och kärlsjukdomar år 2020 i stora delar av världen. Enligt doktoranden Matilda Annerstedt spelar lövskogen och naturen en viktig roll för vår hälsa. Hon säger sig kunnat notera en lägre stressnivå hos försökspersoner som vistas i lövskog, men inte i barrskog. Hon påpekar att skog in på husknuten uppmuntrar folk till fysisk aktivitet. Hon hävdar bestämt att: ”Lövskogen kan bli en del av lösningen för personer som lider av stress. Men framför allt är lövskogen och naturliga landskap viktiga för folkhälsan i förebyggande syfte.”

Forskningsfusk anses vara en av mest allvarliga former av fusk som en människa kan utföra. Forskningen är idag en grund för vårt kunskapssamhälle och den hörnpelare som många akademiska verksamheter lutar sin existens mot. Det händer givetvis att folk fuskar, många fuskar idag. Enligt någon forskare så ljuger en människa i genomsnitt 1,6 gånger varje dag. Detta är säkert ett tal i underkant. Nu händer det även att människor i den tuffa tuppfäktning som råder i den akademiska forskarvärlden blir oskyldigt förklarade för att fuska. Som det verkar så blir det omöjligt att få en rättvis bedömning om man blir en typ av persona non grata. Då blir det en slags levande död, man blir totalt utfrusen av sin tidigare omgivning. För mig förefaller detta vara en brutal form av själslig misshandel och värre än värst. Förr dog folk i miasma, det kanske är något likande det som sker inom en människa som berövas sin existens? Vilket är en ålderdomlig benämning på hälsofarlig utdunstning från träskmarker eller även kallad förruttelseprocesser. Även krig, koppar och hungersnöd var vanliga hos människorna. ”År 1546 publicerade italienaren Gerolamo Fracastoro sin bok De contagione och contagiosis morbis, vilken satte på pränt den urgamla insikten att sjukdomar kan smitta från en person till en annan. Fracastoro tänkte sig ett levande smittämne – contagium vivum – som likt frön spred smittan. Dessa hypotetiska frön var uppenbarligen osynliga men kunde förintas med eld, och man kunde undgå dem genom att isolera den sjuke från omgivningen. Så hade man t.ex. hanterat de spetälska så länge man kunde minnas. Den alternativa uppfattningen om smitta var att den orsakades av miasma, en tänkt luftförorening som lade sig över världen och skapade en s.k. epidemisk konstitution, som ledde till att folk insjuknade. Överföring från person till person var då oväsentlig och isoleringsåtgärder meningslösa. Miasmats ursprung var föremål för spekulation. Det hävdades komma ur jordens innandöme eller utifrån rymden.” Allt detta enligt information från google och mediadoktorn. Så vill du veta mer eller allt så är du bara några klick ifrån den här unika och kuriosa kunskapen. Visst kan vi dra paralleller till dagens mediefokus på a-influensan!

Ny forskning vid University of Virginia visar att en högintensiv träning. Alltså träning på en tuffare nivå, någonstans i närheten av testpersonernas maximala syreupptagningsförmåga i 16 veckor var mer effektiv för att minska bukfettet än träning på låg intensitet med samma energiförbrukning. Dessa resultat visar att intensiteten är viktig för att minska det farliga fettet och kan tala emot den vanligt förekommande uppfattningen att en lågintensiv träning är mest effektiv för fettförbränning. Äntligen - är något som jag spontant vill utbrista om dessa forskningsrön. Men eftersom sanningen är ett provisorium så kommer säkert något med ett nytt meddelande om tvärtom innan denna teori om tuffare träningsintensitet hinner slå rot. Människan är extremt lat och vill helst inte förstå sitt eget bästa. Enligt en studie omfattande 17 000 svenska barn var 17 av 100 femåringar överviktiga. Då avses inte att de bara var riktigt överviktiga utan mer eller mindre omfångsrika. Saft var det enda som enskilt hade ett samband med barnens övervikt och fetma vid fem års ålder, medan gröt verkar ha en skyddande effekt mot fetma hos småbarn.

Att helt lugnt strunta i allt som händer, att vägra delta och helt enkelt alltid ställa sig vid sidan om och strunta i vad alla andra påstår är viktigt. Det har aldrig varit lätt att vara så avvikande. Förmodligen är det ännu svårare idag med all information och kunskap som finns. Men jag tror att det är oerhört vanligt att inte bry sig alls. I alla fall när det gäller intresse och engagemang för politiska lösningar av samhällsfrågor. På något sätt så känns våra politikers diskussioner idag landa någonstans i ett ingenmansland. Det förefaller som om forskarna är närmare en lösning på gåtan meningen med livet än vad våra politiska företrädare är i frågan om hur vi skall kunna hitta tillbaka till den sjudande optimismen som fanns i samhällsbyggandet på 1950- och 1960-talen! Debatterna är platta och i stort sett så är alla överens om allt. Det är bara nyanser som skiljer partier och eller respektive block i åsikter och konstruktiva tankar. ”En verkligt framgångsrik människa måste kunna tre saker: delegera allt ansvaret, skylla ifrån sig alla misslyckandena och ta åt sig all äran.” Detta citat har en okänd upphovsman. Men det skulle kunna vara författad av ett otal av våra politiska ledare. Det är egentligen bara Obama som förefaller ta hela ansvaret. Eftersom ingen kommer undan politiken så avrundar jag denna ordfläta med några kända citat om politik. Först Lenny Bruce. ”Liberalerna förstår sig på allt utom människor som inte förstår dem.” Woodrow Wilson är nästa. ”En konservativ är en människa som sitter och tänker, mest sitter.” Charles de Gaulle hade även han skarpa åsikter om sin bransch. ”Eftersom politiker aldrig tror på vad de själva säger, blir de alltid lika förvånade när andra tror på det.” George Bernard Shaw står för detta tunga citat. ”Demokrati är ett instrument som ser till att vi aldrig styrs bättre än vi förtjänar.” Ronald Reagan kunde agera både på film och i verklighet med pondus. ”Jag har order om att väckas vid vilken tidpunkt som helst ifall nationens säkerhet är hotad, även om jag sitter i regeringssammanträde.” Det finns en osannolikt stor mängd citat om politik av diverse blandade tyckare. Jag väljer att avsluta med ytterligare en president, Richard Nixon. ”Politiken vore en helvetes bra affär om det inte vore för alla förbaskade människor.”

P.P