……..det är frågan för mänsklighetens överlevnad. I begynnelsen sprang människan på savannen för att skaffa föda, näring och för att undkomma hungriga djur. Nu springer tiden ifrån nutidsmänniskan som tar bromsmediciner för alla dödliga sjukdomar och dessutom ordineras bromsträning för att få ordning på överanvändningsskador på senor och muskler. Dessa drabbar dock mestadels den folkspillra som springer och hoppar såsom urtidsmänniskan gjorde till gemene man. I detta tidsutmätta lopp är människan som varelse dömd till förlorare i förtid. Varje civilisation har utrotat sig själv. När utvecklingen står på topp så tappar man fotfästet och försöker uppfinna hjulet igen och igen. Den korkade varelsen, människa, nöjer sig inte med att modifiera hjulet och anpassa det till rådande klimat och omständigheter. Mönstret känns igen från många av de klantar som klantat till det för sig själv och alla andra. De girigaste och småaktigaste bland ögontjänare och skurkar som bildat skola för levnadsformerna. ”Vad är lyckan annat än det att vara i överensstämmelse med sig själv? Kräver örnen guldfjädrar? Önskar lejonet klor av silver?” Henrik Ibsen kunde ställa dessa frågor om existens – men vem kommer att lämna facit?

 

Det har nu visat sig att läkemedel kan skada synen. Kraftfulla antibiotika med flera mediciner kan ge skador på vår syn. Enligt forskare anses mörkertalet vara stort för hur omfattande detta är. Nu återstår bara att vänta på forskningsrön om det förhåller sig så att den som delar ut medicinen också förändrar sin syn på sina medmänniskor och tar sig friheter utöver vad som är tillåtet. USA har i alla fall klart lägre i tak och agerar betydligt hårdare när det förekommer oegentligheter. Los Angeles Times har skrivit om ett fall när vårdpersonal har okynnesläst en känd artists journal. Minst 13 personer får sparken från The UCLA Medical Center i USA. Detta efter att ha smygtittat i popstjärnan Britney Spears patientjournal. I februari i år vårdades Britney Spears på sjukhusets psykiatriska klinik. Nu står det klart att 13 anställda kommer att förlora jobbet efter att utan behörighet ha tagit del av popstjärnans journaluppgifter. Ytterligare sex personer är avstängda och för sex läkare väntar disciplinära åtgärder. Kan vi i stillhet bedja om att denna åtstramning även når hit såsom allt annat amerikanskt har gjort.

 

”Jag kan se hans hjärna såsom en cykel i en utförsbacke och sedan släpper man styrstången. Och då får man se hur det går. Det en blir en slags frikoppling hos hjärnan.” Med detta citat, återgivet i Göran Tunströms bok Hasse & Tage och deras Svenska Ord från 1994 beskriver Tage Danielsson hur han uppfattar Hans Alfredssons sätt att improvisera i de tusentals Lindeman-sketcher som uppfördes i skilda revyer under 1960 och 1970-talet. Nu överträffas dessa humoristiska frikopplingar dagligen av våra sportjournalister. Det är bara att slå upp sportbladet eller någon annan så kallad kvällstidning. I och för sig kan det räcka långt med ett axblock av våra lokaltidningar som vill vara lika duktiga som megastjärnorna i de sanslösas förening. Anrell, Bank och Ohlsson i spetsen tävlar inte längre om kioskvältning utan de har tappat alla spärrar i sina osannolika analyser och utsagor om hur den levande idrotten kommer att sluta eller vilket som är anledningen till det numera kända slutresultatet. Varje simtag liksom piruett på konståkningsrör ger genast en rubrik om OS-guld.

 

Minnet är en speciell egenskap och märkligt individuell som förmåga. Mest selektivt förefaller minnet vara hos politiker. Man minns bara det som passar sig och när det passar sig för rätt komihåg. Det skall bli spännande med facit i hand att höra hur statsminister Fredrik Reinfeldt kommer ihåg dessa ord som han sa i veckan inför sin resa till Kina. ”De lyssnar och hör vår maning till återhållsamhet.” Umeå universitet är en energisk och framgångsrik forskningsmiljö. Det är ett privilegium för oss som har tillgång att följa rönen som publiceras på Umeå universitets nyhetsbrev för alumner. Det här är en nyligen presenterad intressant Umeåforskning som jag anser har ett brett allmänintresse. ”Man har tidigare inte vetat om blodsocker i sig skulle kunna påverka minnet negativt hos personer utan diabetes och det har också varit oklart vilken del av hjärnan som skulle vara mest känslig för högt blodsocker. Genom en analys av 411 friska personer som deltagit i både Västerbottens Hälsoundersökningar och Betulaprojektet har forskargruppen kunnat konstatera att förhöjda blodsockernivåer sannolikt påverkar en specifik del av hjärnan, hippocampus, och då hos framför allt kvinnor. Hippocampus är en del av hjärnan som ansvarar för lagring av nya minnen och är den ofta först drabbade delen av hjärnan vid utveckling av Alzheimers sjukdom. Studien ger viktig information till grund för ytterligare i studier med syftet att studera hur förhöjt blodsocker kan försämra minnet.”

 

Sju är ett magiskt tal. Förmodligen en starkt bidragande anledning till det kuttrasju som det blev den 7/7 2007 med rekordmånga par som gifte sig just denna dag. För att klara en elegant övergång från sju till sex så finns det tillförlitliga källor som hävdar att sebrafinkhonor gillar när sebrafinkhannar sjunger för dem. Sex är siffran som engagerar populationen, forskarna och framförallt media mer än kanske någon annan tidsperiod i människans korta historia på planeten Tellus. Nya spännande rön spottas ut med samma nivå som en lama spottar. Förmodligen är detta delvis fortfarande tabubelagda ämnesområde lika lockande som förbjuden frukt att botanisera i för forskare. Nu har det i alla fall visat sig att tangentbordet inte är så farligt som vissa belackare hävdat. Nätet är inte någon större källa till sexsmitta än andra nätverk. Det visar en ny studie som publicerats i Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. I studien ingick 904 svenska män och 931 svenska kvinnor som 2002 besvarade en internetbaserad enkät om sexuellt beteende. Personer som använder internet för att träffa sexpartners drabbas inte av sexuellt överförbara sjukdomar oftare än andra. Enligt studien fanns ingen skillnad mellan dem som haft en sexuellt överförbar sjukdom och övriga vad gäller vilken typ av sexuella aktiviteter de ägnade sig år på nätet, hur de hittade sexuellt material på nätet och vilka skäl de hade för att ha sex. Resultaten liknar dem från en tidigare randomiserad studie om sexualitet i Sverige, skriver forskarna. I motsats till tidigare forskning på området tyder dessa resultat på att det inte finns något samband mellan sexuellt överförbara sjukdomar och mönster för nätanvändande. Detta är säkert ett lugnande besked till alla förbudsivrare som ser enbart fel och risker i allt och allting.

 

En tidens tand är att det är många bollar i luften. Alla vinterbollsporter har sina slutspel. Snöbollarna är större än någonsin på en del håll. Slembollarna har putsat dansskorna och hänger på sina palats. Golfbollar och fotbollar tar sina konstgräsytor i besittning. Bollen är rund är en naturlig floskel i den här brytningens tid när resultaten måste analyseras. Arnaduldur Indridason är en isländsk författare av litteratur med spänning som huvudingrediens. Han ger oss svaret på vad det vi söker i motgångens stund. ”En lycklig människa är ointressant.”

 

P.P