………när den studsar rätt. Det är en sekvens av obegränsad lycka för spelare, ledare och framförallt supporters. Men är det meningen med idrotten? Att vinna eller inte vinna till varje pris. Finns det någon djupare tanke med vår idrott? De olympiska idealen från begynnelsen dammas alltid av i samband med invigningsceremonierna. Nu är det åter dags att tänka på grundtesen, att deltaga är viktigare än att vinna. Detta symboliseras tydligt med att slirande lag i kristider investerar i gamla stofiler som LustigCurrarna Lundmark och Lindstrom i Leksand och Jokeriet. Det ar faktiskt med coacher som med spelare och andra frukter att "bast fore datumet" finns, och det utan pardon. Det ar nog enbart en Conny Evensson eller Svennis som kan komma tillbaka efter en paus med x antal sasonger och lyckas igen. VIK hockeys investering i unga spelare i matcher kommer givetvis att betala sig, troligen mycket snart. Eftersom dessa kalvar har en stor potential och hunger. Annorlunda ser den svenska OS-hockeytruppen ut att bli, kalkonvarning! Foppa har en tendens att leda tankarna tillbaka till den tiden i tevens barndom stereoljud testades. "Nu skall ljudet komma fran hoger sida och sedan fran den vanstra sidan." Ljumskskadorna hos den enligt svensk, kunnig media, ledande hockeyspelaren i Universum har precis samma scenario. Bänknötarna i våra lag är oftast de yngsta som är med för att se och lära, precis såsom i det Finländska ordspråket. ”Sitt medan du är ung, så orkar du stå när du blir gammal.”

 

Vad är ideologi? Finns det inom idrotten? ”Kunskap om vad som är öppnar inte självklart dörren till vad som borde vara.” Albert Einstein har skänkt oss detta citat som ord på vägen. Begreppet ideologi får anses svårfångat när det gäller definition. Det handlar om ett mångtydigt begrepp men centralt begrepp i modern politisk teori, kunskapssociologi och idéhistoria, som idag ofta används allmänt i betydelsen åskådning, i synnerhet samhällsåskådning. En ideologi i denna mening utgör en någorlunda sammanhängande enhet, vilken innehåller såväl antaganden om verklighetens beskaffenhet som värderingar och handlingsnormer. Alternativt bör ordet ”handlingsnormer” kunna bytas till ”rekommendationer” .

 

För att man skall kunna tala om en ideologi inom idrotten så finns det fem konkreta kriterier som måste uppfyllas. Det måste bestå av övertygelser och värderingar, ha en utbredning, bilda och ingå i ett sammanhang, ha konkreta funktioner i samhället och innehålla handlingsrekommendationer.

 

Idrottens ideologi brukar definieras som idéer och argument som vill förklara idrottens positiva betydelse för individ och samhälle. De som sysslat med idrott har dock varit så absorberade av verksamhetens löpande krav och tjusning, att de sällan funderat över det ideologiska innehållet. När ideologin någon gång aktualiserats, har det varit vid markerade händelser av typ jubiléer och invigningar, vid tillfällen då man behövt argumentera för att få ekonomiska anslag eller i de fåtal fall då man blivit angripen.

 

Svensk idrott kan kallas svältfödd när det gäller ett uttalat ideologiskt innehåll. Det finns historiskt sett egentligen bara två stora svenska idrottsideologer och de verkade i  följd – Viktor Balck (1844-1928) och Torsten Tegnér (1888-1977).

 

Vår nutid har förändrats påtagligt med modern teknik, såsom datorisering, globalisering och kommunikationsmöjligheter. Världen har krympt och kraven på tillgänglighet samt förändringar i livsstil med den. Urbaniseringen har givetvis bidragit till att vardagens naturliga fysiska aktivitet och rörelser har försvunnit. Bandyn finns dock kvar, denna kvarleva fran den Engelska aristokratin, och har nu igen ett VM. Det finns numera likheter med simning fast vattnet har frysit och blivit blankare, masterskapen kommer alldeles for ofta. Det finns ingen konkurrens att tala om i sporten. Ryssarna kommer givetvis att vinna detta enkelt, om dom inte vill bredda sporten och se till att kommande turnering blir viktigare. Hela bandysporten ryms i en portfolj! Utan Pelle Fosshaug blir denna tunnare. Han borde finnas med i spelet tills han inte orkar anvanda klubban som krycka. Bandyn har kulturstatus, hamnar i sinom tid pa ett hembygdsmuseum eller annat bevarande som en sund bild av tiden vi hade roligt med enkla medel. En helt annan konkurrenssituation visas upp i handbollen. EM-slutspelet utan Sverige men med tre nordiska lag, det suger!

 

Inom idrotten finns det idag plats för en ny ideolog som starkt kan formulera idrottens roll för att människorna skall återerövra sin kropp och fysiska status. En kursändring är nödvändig för att det uppväxande människosläktet skall orka bära hem sina dagligvaror och själva mäkta med sin dagliga hygien. Sedan Tegners tid har mycket förändrats. Vi har fått nya vanor, beteenden, ord även inom idrotten. Pasta, lasagne, kebab, popcorn, cappuccino, feta och kiwi är bara ett axblock av nyheter som fyller våra magar. Med samma snabbhet som nyheter anammas på matens område så borde vi kunna åstadkomma en handlingsplan med ord för vår tids idrott. Kvinnorna har tagit över medaljskörden, och de är på väg att komma upp sig i ledarroller också. Detta kan ge andra värdegrunder i framtiden, kanske förhåller det sig som Hollywoodskådisen Christina Applegate utryckte det en aning surt efter en relationskonflikt. ”Män och kvinnor har helt olika hjärnor.”

 

”Läs inte för att säga emot och ifrågasätta; inte för att hålla med eller ta för givet; inte för att hitta samtalsämnen och citat; utan för reflektionens skull och eftertankens.” Detta citat är författat av filosofen Francis Bacon (1561-1626).

 

Ett problem med folk är att så fort de fyller ett rum är det den man ser och inte rummet. Stora, öde landskap slutar vara stora, öde landskap om de har en eller flera människor i sig. Människan definierar var blicken ska vara. Och människans blick är nästan alltid riktad mot andra människor. ”Ju färre ägodelar, desto friare människa.”  Kanske är svenska folket det mest ofria på jorden enligt denna tes. Vi stretar i ett ekorrhjul och samlar materiella ting kring oss till den grad att det inte blir utrymme kvar att till "lebensraum". Det var enklare i den tidsperiod, "myrornas krig", var enda teveutbytet i den enda kanalen, testbilden var den mest sedda av alla program.

 

Myran framställs som en varelse för den lata och ständigt sovande människan att ta efter. I bibeln kryllar det av myror; I Ordspråksbokens sjätte kapitel står följande att läsa. ”Gå bort till myran, du late, se hur hon gör, och bli vis. Hon har ingen furste över sig, ingen tillsyningsman eller herre, ändå bereder hon om sommaren sin föda och samlar under skördetiden in sin mat. Hur länge vill du ligga du late? När vill du stå upp från din sömn?”  Det krävs år i en mästares blommande fotspår innan man själv kan börja blomma. Efter en blomningstid börjar man ge frukt. En del till och med fröar av sig som övermogna solrosor. Tycker mig se knoppar som gryr i IVH:s luggade manskapsbukett. Grymma vinster mot topplagen senaste veckan visar klass. Laget har rest sig efter att delat ut "Svarte Petter" till Eskil och AIK. De lagen, som normalt skall vara en steg efter IVH, men lyckades komma fore i seriespelet. Dessa lag far nu runt och lider stora sportsliga nederlag, med omfattande resekostnader i bagaget. Nog ser det ut som ett klassiskt kortspel, betraktat av en novis i alla fall.

 

”Omläsning är ett njutningsmedel som alla barn förstår sig på.” Skriver författaren Olof Lagercrantz. Upprepning är också både kunskapens och träningens moder. Om och om igen, gränslöst. Precis som att räkna till en miljard, om man räknar en siffra i sekunden 16 timmar om dagen så tar det över 47 år att klara av den räkneuppgiften. För det mesta förväntar sig människor som strävar efter ett lyckligt liv och fruktbart liv att det de söker ska komma till dem utifrån. De tror att om de bara fick vissa privilegier, om de hade pengar eller berömmelse eller andra yttre fördelar, så skulle de vara fullständigt lyckliga. Men det är en villfarelse. Tillfredsställelse måste komma inifrån. Oavsett hur stor rikedom man äger materiellt är man fortfarande hungrig. Man känner att det är något som fattas. Kan man också fatta vad som fattas då är det en stor möjlighet att justera detta. En genial metod att finna lösningen är att använda genvägar. Uthållighetsträning aktiverar 500 gener. Skrid genast ut och konditionera dig så att din gengenialitet får löpa fritt är mitt råd. Och varför inte ägna Drottning Kristinas otidsenliga citat en tanke. ”Man är alltid lärling i levnadskonst.”

 

P.P