…….så kan du jogga. Så är det i alla fall vad gäller ryggont, eller belastning på diskvävnad i rygg. Nu är detta ingen diskussion som lever aktivt i vardagslivet. Här gäller vila och åter vila som grundkoncept. Mot bättre vetande, all känd kunskap visar att det som minst bra vid ryggbesvär är just den totala vilan. Nu är det säkert lättare att hålla sig för skratt om man hyser blott blåa tankar och agerar tanklöst eller med beräkning, resultatet förefaller bli detsamma. Ideologiskt motstånd mot allt som har med socialism, typ tevelicens är numera en sport hos unga regeringsråd. Det är en slags andlig moderat variant av bungy jump. Detta kan man kalla en rivstart för den nya svenska modellen. Förebilderna i regeringen tävlar om att göra flest självmål. Detta är givetvis en makalöst elegant designad taktik. Plocka in några moderata fanatiker, som är lika hopplösa som en groda utan ben. Ja, alla organisationer har sina extremister, att låta dessa tävla om att göra självmål och därefter skapa riktlinjer för populationen. ”En normal sanning varar högst tjugo år.” Henrik Ibsen kände inte till den nyliberala moderata världen när han författade det. I verkligheten varar en moderat sanning bara i några dagar och visar sig vara allt annat än sann. Regeringschefen Reinfeldt gick till val med löftet om att lag, ordning samt moral och etik åter skulle hamna på agendan. I sin bok  - Det sovande folket - som utkom 1993 kallar han sin generation en "generation av fuskare". (Sid 53).  "Jag tror mer på tillväxt, kunskap och brottsbekämpning." Citatet kommer från Reinfeldt om hans viktigaste frågor, Aftonbladet chatt 2003-05-15. Svarta barnflickor, skatteaffärer och obetalda tv-avgifter - det fällde två ministrar på tio dagar. Men enligt statsminister Fredrik Reinfeldt var skandalerna överdrivna. Istället skyller han avgångarna på medierna. ”- Drevet blev för hårt.” Säger han i TV4:s Nyhetsmorgon. Söndag den 22/10.

 

Nu skulle man kunna säga att glädjen finns inte vid horisonten. Om vi sänker blicken ska vi finna den på närmare håll. Den starka känslan för Radiotjänst, publik servicekanalerna på teve och radio som helst plötsligt finner flockar av anhängare av högerorienterade anhängare har också väckt förundran i Grönköping Veckoblad. Herr lokalradiochef Stig Berglind uttalar sig för sin tidning. ”Det gäller att rikta sig till så många som möjligt av alla dem som inte äro intresserade av att lyssna på radio, genom att giva dessa sådant som de skulle vilja höra om de blott hade lyssnat.” Så vist kan det låta när en riktig mediestrateg gör ett avsteg från ideologin. Tonen blir snarlikt en politikers sätt att tänka. ”Människorna skiljer sig i vad de visar utåt, och liknar varandra i vad de döljer.” Har sagts av Paul Valéry. Det citatet liksom detta av Josh Billigs tillägnas våra mini-ministrar. ”Varje människa har sina galenskaper – och ofta är de det intressantaste hon har.” Minister heter säkert mini som förstavelse eftersom regeringstiden påminner om det klassiska talesättet, änkestöten eller kärringstöten som en säger. Detta uttryck som handlar om när nerven på insidan av armbågsleden stöter emot någonting och får en retning som skickas ner i hela underarmen. Enligt en tysk läkare som myntade uttrycket ”änkestöten” så påminner företeelsen om änkans lidande, kort men intensivt. Liknelsen är påtaglig med några i regeringen. Kort men intensiv är karriären i arvsfurstens palats. Sinnet kan nog lättas upp en aning om man tar till sig orden från Karin Boyes dikt, I Rörelse. ”Nog finns det mål och mening i vår färd – men det är vägen, som är mödan värd.”

 

Att kunskapen om historia, humanism och ideologi samt tradition är obefintlig hos Reinfeldt och hans medarbetare framkommer tydligt när man hör och argumentationen som känns igen från helt andra tänkare och tidsperioder. Här kommer som inspiration ord från tre visa män som var och en varit oerhört mycket mera betydelsefulla för detta lands välgång än nuvarande regeringsmedlemmar kommer att kunna bli tillsammans under sin livstid. ”Makt är icke blott makt, utan också ansvar. En segrande demokrati får icke förgäta att verklig demokrati är hänsyn till alla, även till minoriteten. Makt får icke missbrukas ens av en majoritet. Övermodet är icke demokratiskt.” Detta citat är ett tal vid den socialdemokratiska ungdomsrörelsens nordiska möte i Köpenhamn den 13 juli 1930 av Per Albin Hansson. "Är livet fattigt? Är icke snarare din hand för smal, dina ögonlinser grumlade? Det är du som måste växa."  Dessa ord är från boken - Vägmärken - av den tidigare partiledaren och diplomaten Dag Hammarsköld (h). I sin bok - Grallimatik (1966) – skriver Tage Danielsson bland annat dessa visdomsord. ”Var och en är sig alltid lik. Är man tjuv så är man. Har man stulit så har man. Är man av den sorten så är man. Har man anlagen så har man. Är man inte tjuv så blir man. Där ser man”. (s. 52). Vår nyvarande svenska regering hörs nu likt Östtysklands forna befolkning skandera. ”Vi är folket, vi är folket.” Högre standard åt det arbetande folket. Arbete åt alla, ropen skall. Det nya arbetarpartiet som säger sig vara ett parti för alla. Jag förmodar att redan finns ritningar på hur man får till en ”Djursholmsmur” som ringar in trendiga områden för enbart rättrogna brats i centrala Stockholm och håller den övriga pöbeln på behörigt avstånd. Folkstyret saknar en GPS (Göran Persson Sverige) och har därför kört i diket redan på startplatsen.

 

En tanke i tiden är omfånget. Ju mera omfångsrik och övernärd människan blir, desto plattare blir teven som är som är starkt bidragande till människans fysiska förfall. Platt fall är förfallet. Även soppåsarna blir fler och fler, följer linjärt människokroppens utveckling. Vi drunknar snart i vår överkonsumtion. I fjol slängde varje Göteborgare närmare 450 kilo sopor per person. När det gäller problemet med hushållssoporna kan mängden minskas på framför allt två sätt. Mer återvinning och utsortering av biologiskt avfall för kompostering. När det gäller att justera människokroppens förfall är det enbart möjligt med såsom namnet på boken av Carl Bildt - Den enda vägen. Gå med i det nyliberala korståget, undvik teve samt motionera oavbrutet i riksdagsbänken. Du som inte fick tillräckligt med personröster måste leta fram gamla levnadsregler. Mer skit ut än skit in, och lyssna på rörelsen. Den nya folkrörelsen som någon slipad Nisse från kabelteve kommer att bli rik på är att människan är född till löpare. Löpande utgifter minskar med löpmeter och parallellt med längre löptid så kommer tiden som går till spillo att minska. Det suger fett, rockar fett är en rimlig påannonsering när konceptet kommer att lanseras för en allt bredare publik.

 

För många är hösten den vackraste årstiden när färgprakten är som rikast och dagarna sköra, fyllda av omväxlande dis och sol. Andra blir smått deprimerade av det tilltagande mörkret och tanken på att vintern snart ska komma. Edit Södergran skrev sina vackra ord i dikten Höstens dagar som gavs ut 1916. ”Höstens dagar äro genomskinliga och målade på skogens gyllne grund.” Vilhelm Moberg får bjuda på denna veckas tänkvärda slutord. ”Människor borde alltid bete sig mot varandra som om deras möte vore det sista.”

 

P.P