……….karantän. Begreppet ”karantän är en isolering av människor eller djur vid misstanke om en smitta av en farlig sjukdom. Isoleringens längd varierar beroende på den aktuella sjukdomens inkubationstid. I samband med epidemier och pandemier, där restriktioner ges till en större befolkning, talas även om social distansering.” Detta är hämtat från en ordbok.

Karantän är ett lika aktuellt ord på alla språk och i nästan alla länder för tillfället. Karantini heter det på Swahili. Cuarentana på spanska, karanteeni på finska, quarantine på engelska, quarantäne på tyska, karantiin på estniska, quarantaine på franska och på italienska quarantena. Kwarantanna blir det på polska, karantene på norska och karantiil på somaliska. Det finns även ett antal språk som skiljer sig rejält, till exempel uchd som det heter på Scotsk gäliska. Kanske är det just så många upplever sin karantäntid som ett usch?

Men lägg alla usch och negativa tankar åt sidan. Det finns några ord som är synonymer till ordet usch. Däremot finns inte något motsatsord. Det är mycket angeläget och oerhört viktigt att följa Folkhälsomyndighetens och vetenskapens anvisningar här och nu. Det gäller även unga fotbollsspelare precis lika mycket som på de som bor på äldreboenden. Varför det? Ett passande citat av Preben Elkjaer som var en skicklig dansk fotbollsspelare en gång i tiden. ”Fotboll är en kampsport, och tål man inte musten man tamejtusan lika gärna spela fia.” Det gäller att gilla läget och göra det bästa möjliga som var och en av oss kan i denna situation. Det är en tanke för dagen och ironi i det att vi drabbas av en pandemi, en lungsjukdom som fått oss att agera så att luften renas och riskerna för lungsjukdomar generellt minskar.

Det finns givetvis många olika forskningsrapporter som vi kan ta del av i diverse tidningar, tidskrifter och länkar på internet. Utbudet förefaller inte ha någon begränsning i denna tidsperiod som oss vi lever i för tillfället. Det är givetvis angeläget att följa dessa råd som vi får från Folkhälsomyndigheten. De följer den mest tillförlitliga av alla forskningsrön och resultat som ett underlag till förslag som ges beslutsfattare och populationen.

Det finns även andra forskningsrapporter om allt möjligt och även omöjligt. En sådan som jag svårt att tappa bort ur min mentala byrålåda (minnet) är en rapport som ville bevisa när en suck är suck och inte en suck. Jag har även plockat fram ett antal av vetenskapliga rapporter, som kanske andra uppfattar som värdelöst vetande. Ibland får vi bara en del av en rapport och svårt att kontrollera hur forskningen är gjord och om det finns någon kontrollgrupp eller annat som gör den obestridligt trovärdig. Till exempel en från amerikanska forskare som ställde en fråga till 600 kvinnor, vilket de föredrar av sex eller en chokladbit. Svaret blev att ungefär hälften föredrog chokladen! Växtvärldens Prozac kallas choklad av vissa. I en annan studie som även den kommer från USA visade sig att bland 800 friska äldre män att de som var godisätare löper ungefär 30 procent mindre risk att dö i förtid jämfört med de som enbart knaprar på äpplen och annat som anses som hälsosamt. Förklaringen tros vara att ett speciellt antioxiderande ämne som finns i choklad. ”Ju mer man studerar, desto mer vet man, ju mer man vet, desto mer glömmer man. Ju mer man glömmer, desto mindre vet man. Ju mindre man vet, desto mindre glömmer man. Ju mindre man glömmer, desto mer vet man. Så vad har man egentligen för nytta av studier?” Citat av Ernest Hemingway kan vara en vägledning.

Forskaren Dianne Hales har i sina rön kommit fram till att kvinnor pratar mer än män. Enligt Hales yttrar en man ca 12 000 ord per dag, medan kvinnor pratar ca 23 000 ord per dag. Hennes undersökningar visar också att detta fenomen startar redan i livmodern, där flickfoster rör på käkarna 30 procent mer än foster av killkön. Hales konklusion är att män borde lära sig att prata och kommunicera mer och kriga och skrika mindre.

Avslutningsvis kom ihåg att en cellulit är en skrattgrop i låret. Alltså var dig själv och undvik att följa alltför många självutnämnda rådgivare inom liv och hälsa. Ett citat av Anatole France är ett bra slutord. ”Det är bättre att förstå litet än att missförstå mycket.”

Bild 015 2

 

P.P