...............så är varje bokstav och deras sammansättning till ord angelägna konstruktioner för oss som uppskattar att läsa. Idag är det Världsbokdagen. Det är värt att uppmärksamma jämt, speciellt nu när många lever i karantän och har ett gott sättskap av böcker.

År 1995 instiftade Unesco Världsbok- och upphovsrättsdagen (World Book and Copyright Day).
Syftet är att uppmärksamma yttrandefrihet, tryckfrihet och skydd av immateriella rättigheter och ge tillfälle att hylla författare och sprida glädje kring böcker och läsning.

På Unescos hemsida kan du läsa mer om Världsbokdagen

Jag kommer att ge tips på detta forum vid olika tillfällen om böcker som jag anser vara intressanta.

magkansla

Magkänslans anatomi (från 2010) är en fascinerande kartläggning av de psykologiska mekanismer som ligger bakom hur vi fattar våra beslut. Den får världen och människan att bli mer begriplig genom att koka en underhållande tvärvetenskaplig soppa på experimentell psykologi, ekonomi, filosofi och biologi.

För magkänslan leder oss ofta fel. Vår vardag har få likheter med det nomadiska savannliv där den utgjorde skillnaden mellan liv och död.

Därför är vi är hopplösa på att bedöma risker, förstå enkel sannolikhetslära, avslöja lögnare och framför allt – på att använda en rad enkla principer som faktiskt skulle kunna hjälpa oss att fatta bättre beslut.

Kristoffer Ahlströms tes är lika enkel som illavarslande: att tänka rätt känns ofta fel, och kräver därför självdisciplin.

Därför är bokens kapitel fulla av praktiska tips på hur du kan använda forskningens rön om människans skenbart irrationella beslutsprocesser. Du kommer att tro mer på vadslagning än på demokrati, lägga större vikt vid lögnarens lön en hennes leende, och inse att de flesta experter kan överträffas av åttaåring med miniräknare.

En sak är säker, du kommer aldrig mer att lita blint på din magkänsla.

prutt295

En annan bok som är att rekommendera är Hick, prutt, rap - om våra kroppsljud (1986) av Susan Kovacs Buxbaum.

Personligen tycker jag att denna barnbok är bättre än alla våra böcker i facklitteratur på att förklara våra kroppsljud. Vi hostar, hickar, pruttar och rapar. Lederna och kotorna knakar och knäpper och magen kurrar.

Ibland för kroppen ett väldigt oväsen. Här förklaras på ett lättfattligt och roligt sätt hur de kommer sig och varför det låter som det gör.

P.P