……är en text som är hämtad från Kaffevisan skriven av Mauritz Cramer, 1846 anges ofta som år för texten. Förmodligen är det så att texten stämmer väl med vår tids forskning och uppfattning om kaffets hälsosamma effekter för oss. Så här kommer först texten för Kaffevisan.

Av allt det goda, som man förtär,
bland alla jordiska drycker,
ju kaffetåren den bästa är:
den skingrar människans nycker;
den styrker kroppen, den livar själen,
den känns från hjässan, ja - ned i hälen!
Hå hå, ja ja!

När hösten kommer med blåst och snö,
och våren börjar sin väta,
då blir till lynnet man kärv och slö,
man blott vill sova och träta.
Ja, man är ruskig i hela kroppen,
men ... då finns hälsan i kaffekoppen!
Hå hå, ja ja!

När frun sin älskade man har mist
och sitter ensam med gälden,
hon bittert sörjer sin dubbla brist,
men ... sätter pannan på elden;
och när den klarnat, hon lämnar båren,
och hämtar styrka i - kaffetåren!
Hå hå, ja ja!

När färska nyheter månde tas
från stadens hundrade kanter,
man på ett litet honett kalas
ser sina vänner och tanter ...
Vid kaffebordet man gör sitt bästa
med fantiserande om sin nästa.
Hå hå, ja ja!

Den ena dricker sin tår på bit,
en annan älskar att doppa,
parlerar därvid med sådan flit,
att man bör öronen proppa.
Som trumman bullrar vid krigsreveljen,
så bullra tungorna i konseljen.
Hå hå, ja ja!

Förutan kaffe - o gudadryck! -
vad vore mänskliga livet?
Allt nytt, som ännu ej finns i tryck,
i pannans botten står skrivet; -
ty se´n man utdruckit sista slumpen,
stå livets gåtor i kaffesumpen!
Hå hå, ja ja!

Nu till dagens aktuella kunskaper och uppfattning om kaffet. Vi känner till att kaffe är det enda som lindrar träningsvärk. Det är något i koffeinet som gör att effekten blir bättre med kaffe och all massage och stretching som många försöker med i samband detta tillstånd. Kaffe ger något förhöjd kroppstemperatur och kan öka förbränningen. Kaffe har lyfts fram som något positivt för de som vill gå ner i vikt eftersom undersökningar visat att kaffet ökar kaloriförbrukningen något. Det tros bero på en något förhöjd temperatur i kroppen. Kaffe Motverkar förstoppning! Kaffe kan ha positiv effekt på matsmältningen och få i gång en trög mage. Sjuksköterskan Kerstin Stake-Nilsson har gjort Sveriges längsta studie över vilka huskurer som hjälper personer med mag- och tarmbesvär. Där många upplever att kaffe och smör hjälper mot besvär. Kaffe kan göra dig piggare och får dig att vakna till. Det kan också få dig att känna dig mer uppmärksam. Koffein ökad vakenhet och mental aktivitet, men man får inte lättare att lära sig saker eller bättre intellektuell förmåga, säger Ulla Beckman Sundh, toxikolog på Livsmedelsverket.

Studier visar att kaffe ger minskad risk för Parkinsons sjukdom. Forskning har visat att kaffedrickande kan ge en minskad risk för Parkinsons sjukdom. Det är väldokumenterat i epidemiologiska studier och reproducerat i flertalet studier, så det tror jag är odiskutabelt, säger Bertil Fredholm, professor i farmakologi vid Karolinska institutet, som har forskat på koffein. Kaffe kan minska risken att drabbas av demenssjukdomen Alzheimers – med 50 procent. I vår studie har vi kommit fram till att om man dricker måttliga mängder med kaffe minskar man risken att drabbas av Alzheimers med 50 procent. Effekten kan bero på koffeinet och/eller att kaffe är en stark antioxidant och även innehåller mycket magnesium, säger Miia Kivipelto, professor i klinisk geriatrisk epidemiologi och expert inom vaskulära riskfaktorer och demens, till Hälsoliv. Det har kommit flera studier som visar att kaffedrickande har gynnsamma effekter på risken för typ 2 diabetes. Enligt professor Bertil Fredholm är inte bevisen lika tunga som för Parkinsons och han tror att kanske kan en del av resultaten kan bero på att kaffedrickare dricker mindre läsk.– Men det man definitivt kan säga är att kaffe inte är dåligt för diabetes och kanske är det positivt. Kaffe kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdom. Studier har visat att risken för att dö och risken för att insjukna i hjärtkärlsjukdom och stroke minskar om man dricker måttligt med kaffe jämfört med att inte dricka alls. De flesta experter menar att ett större intag inte ger större hälsoeffekt och att 3-4 koppar per dag är den mängd som både kan ge hälsoeffekter och samtidigt vara riskfritt.

Kaffe kan minska risken för gallsten med upp till 40 procent. Tre koppar kaffe per dag kan minska risken för gallsten med 40 procent. Det visar en studie vid Harvard School of Public Health som har följt 46 000 män under tio år. Forskarna tror att det aktiva ämnet är koffein, eftersom det gör att gallblåsan drar sig samman och töms oftare, så att inga stenar hinner bildas. Med kaffe kan lungfunktionen förbättras hos personer med astma. Koffein stimulerar andning och hjärtverksamhet och vidgar perifera blodkärl. Som läkemedel har koffein bland annat använts för att stimulera andning hos nyfödda, säger Ulla Beckman Sundh, toxikolog på Livsmedelsverket. Kaffe kan eventuellt ha en skyddande effekt mot vissa cancerformer. Kaffe har utpekats som en riskfaktor för cancer eftersom det innehåller det skadliga ämnet akrylamid som misstänks ge ökad risk för cancer. Men resultaten grundar sig främst på studier på djur och det är fortfarande oklart hur stor roll akrylamid i kaffe har för cancerrisk hos människor.Samtidigt har polyfenolerna i kaffe nämnts som en hälsofrämjande substans, på grund av sin antioxidativa förmåga. Det är inte klarlagt vad som ger hälsoeffekten, eller vilken den specifika mekanismen är, men det spekuleras i om det kan vara en anledning till att vissa studier har visat en minskad risk för vissa cancerformer hos kaffedrickare.Till exempel har observationsstudier vid Karolinska institutet, Lunds universitet och Umeå universitet visat att kaffedrickande kan minska risken för bröstcancer hos kvinnor. Det finns också studier som visar på minskad risk för tarmcancer och cancer i munhåla, hals och viss hudcancer.

Kaffe ska vara hett som helvetet, svart som djävulen, rent som en ängel och sött som kärleken.” Citatet av Charles-Maurice de Tallayrand-Périgord (1754-1838), säger kanske mer än både den gamla visan och den moderna tron och forskningen. Eller som det står på en skylt på mitt kylskåp – Kaffe är guld.

P.P