………och många små nyheter som kanske inte når de breda publiken, som bara läser de största rubrikerna – sådant smått och gott finns givetvis i en omfattande mängd. Här kommer i alla fall ett axblock av sådana oviktigheter för de flesta men stora aha-upplevelser för somliga.

18,2 procent av femtioåriga kvinnorna 1968 var helt tandlösa, jämfört med 0,3 procent 2004. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin. En studie om nyttan med munsköljning med kokosolja i Nigeria. 60 personer mellan 16 och 18 års ålder följdes under 30 dagar, redan efter sju dagar märktes skillnad i munhälsan. Andelen plack och inflammerat tandkött hade sjunkit enligt en artikel i Daily Mail. En annan ny studie från vår egen horisont har visat att de som har flest egna tänder kvar har längst livslängd.

43 procent av alla svenskar över 50 år har enligt en ny undersökning hörselproblem och upplever stor negativ påverkan på såväl arbetslivet som det sociala livet.

Om du tycker att män ibland verkar känslokalla så är detta inte så konstigt. Amerikanska forskare har upptäckt att mäns hjärtan faktiskt är kallare än kvinnors hjärtan, som har 0,2 grader högre temperatur i de inre delarna av kroppen. Män har däremot varmare händer.

Storleken har betydelse för äktenskapslyckan. Enligt en studie från Konkuk-universitetet i Seoul finns det nämligen ett samband mellan äktenskapslycka och längdskillnaden mellan makarna. Ju längre man, desto lyckligare hustru. Forskarna fann även att lyckan över längdskillnaden verkade svalna med tiden för att vara i stort sett helt borta efter 18 års äktenskap. Från Turkiet rapporteras att världens längsta man, Sultan Kösen, 32 år ung och 251 centimeter lång äntligen har hittat kärleken. Efter att blivit berömd via Guinness rekordbok och därmed blivit ett större föremål för kvinnors intresse för sin omfattande längd så har han gift sig med Merve Dibo från Syrien som är 76 centimeter kortare än han.

En studie som gjorts av amerikanska psykologer på universitetet i Austin, Texas visade att 23 procent av de gifta paren i USA har gjort slut helt och blivit tillsammans igen. ”Förbjuden frukt visar sig allt som oftast bara vara gammal grönsak. ” Detta citat från en okänd tänkare kanske kan vara en konklusion av denna forskningsstudie?

Allt som behövs för att döda smittsamma bakterier efter toalettbesöket är 20 sekunders noggrann tvätt med tvål och vatten. Men detta är lättare sagt än gjort. Enbart fem procent tvättar sina händer tillräckligt länge efter toalettbesöket. Tio procent tvättar inte händerna alls och 33 procent använder inte tvål. All denna kunskap kommer från en studie gjord vid Michigan State University. Ett citat av reggielegenden Bob Marley kan vara på sin plats apropå denna studie. ”Jag vet att jag inte är perfekt, men innan du börjar peka finger, se till att dina händer är rena.”

Hamsterhjulet lanserades av två smarta amerikaner som arbetsplats för att öka produktivitet och att göra kontorspersonalen piggare. Ett skrivbord utformat som hamsterhjul som snurrar runt och ger en kontinuerlig rörelse för stillasittande eller stående människor. En suverän uppfinning enligt min bedömning. Totala kostnaden för hamsterhjulet landade på cirka 2000 kronor. Alltså avsevärt billigare än ett löpband. Ritningarna finns på internet och är gratis enligt formgivarna Robb Godshaw och utvecklaren Will Doenlen.

Det går utför för Sverige enligt en rapport från biståndsorganisationen Help age international. I rankingen Global age Watch index. I denna jämförelse ingår 96 länder. För 2 år sedan var Sverige bäst i världen för oss 60-taggare, alltså alla i populationen som är över 60 år unga. Men nu har Norge och Schweiz gått om Sverige. Vi får bra betyg för pensionssystemet, den höga graden av utbildning och att många av oss i åldrarna 55-64 har jobb.

Vi är inte heller lyckligast i EU. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) och dess lyckoindex hamnar vi svenskar på fjärde plats vad gäller vår tillfredsställelse med livet. Om vi räknar in icke EU-länderna Norge, Island, Schweiz och Serbien så landar vi på sjunde plats. Lyckligast är Danskarna.

Den moderna människan i dagens cybervärld blir allt tyngre. Enligt Guinness rekordbok är det den mikroskopiskt lilla önationen Nauru i Stilla Havet som har världens fetaste befolkning. Där räknas 71 procent av befolkningen som fet, enligt den medicinska definitionen. Alltså med ett kroppsmasseindex, BMI, på över 30. I USA räknas knappt 32 procent av populationen som feta. Även i ”lilla” Sverige så växer vi på både längd och bredd. Enligt SCB har vi blivit fem kilo tyngre sedan slutet av 1980-talet. Antalet feta har ökat från fem till elva procent. Förmodligen finns en del av förklaringen till vår tillväkt i att det faktum att en genomsnittlig amerikansk hamburgare har ökat 223 procent i vikt sedan 1950. ”Så länge vi leva här, äro vi utsatta för frestelser och svårigheter.” Citatat är av Thomas A Kempis.

Kanske kan det ha sin betydelse för vikten hos befolkningen att antalet bilar blir allt flera. 2015 blev det bästa bilåret någonsin i Sverige. Cirka 345 000 nyregistrerade bilar köpte vi i Sverige förra året. Den tidigare rekordnoteringen från 1998 var på 343 963 bilar. Att bilen är viktig för många av oss visar sig bland annat när Saudiarabiens kung, Salman bin Abdul Aziz, gjorde sitt första officiella statsbesök i Vita Huset under året. Kravlistan fick även president Barack Obama att bäva. Förutom att boka upp ett helt lyxhotell med 222 sviter i Washington så gick det åt 410 stycken svarta Mercedes S-klass för konungens stab och adjutanter.

Det finns dock en grupp som behöver äta upp sig. Enligt Socialstyrelsen är mer än en tredjedel av de som bor på äldreboende undernärda. Vårdapparaten missar ofta de farligt undernärda äldre, delvis för att man använder BMI för viktbedömningen. Eftersom människor sjunker ihop med åren blir den metoden lätt missvisande för äldre. På Lunds universitet har man tagit fram en ny metod där man istället utgår från avståndet mellan fingerspetsarna när man har armarna utsträckta i sidled, ett mått som inte påverkas av åldrande.

Klimatmötet i Paris blev ett viktigt avstamp mot målet att alla måste hjälpas åt till omställningen för att vi skall klara av att hålla den globala uppvärmningen till under två grader. Här har bilisterna en stor möjlighet till att bidra till klimatmålet. Bilisterna kan minska sin bränsleförbrukning med omkring tio procent genom att ha rätt däcktryck och köra på ett sparsamt sätt, utan att restiden blir längre. Det finnas även annat som vi som individer kan göra för klimatet. Naturvårdsverket slår i dagarna larm om att vi i Sverige slänger cirka åtta kilo kläder per ansikte och år. Här kommer det att under året komma förslag till återbruk.

På sina håll i världen kan man detta med återanvändning. 654 800 meter garn. Så mycket garn gick det åt när Norges kvinno- och familjeförbund sydde världens största lapptäcke 2015. 4,6 procent var arbetslösheten i Norge i augusti 2015. 96 procent av energin som används i Norge kommer från landets 937 vattenkraftstationer. Två tredjedelar av befolkningen i Norge är enligt en färsk opinionsmätning emot söndagsöppet i butikerna. Precis som i Sverige har man kommunslogans i Norge. ”Kusten är klar” är från Farsund. ”Det ordnar sig.” är från Fredrikstad. Dessa klatschtiga slogans låter mera positivt än en av våra svenska som till exempel ”En bit av det sura äpplet” och ”Var femte invånare är en häst.”

64 000 personer i arbetsför ålder, varje år. Så stor måste invandringen vara för att vi ska klara välfärden i takt med att andelen inrikes födda i arbetsför ålder minskar, enligt Arbetsförmedlingens tioårsprognos. Det låter optimistiskt och lovande för de som vill arbeta här i landet. En annan positiv nyhet är att 1527 vapen som frivilligt samlats in i staden Culicán i Mexico under kampanjen Palas por Pistolas har smälts ned och gjorts om till lika många spadar. Varje spade användes sedan till att plantera ett träd vid olika skolor för att visa att något som tar liv istället kan ge liv. Bakom projektet ligger konstnären Pedro Reyes som också gjort om vapen till musikinstrument.

Som slutord på denna krönika väljer jag ett citat av Solon. ”Jag åldras, lärande beständigt”.

PP