Nyordslistan 2016

Nyordslistan är ett urval av de ord som tillkommit eller etablerat sig i språket under det gångna året. Språkrådet har valt ut exempel på nya ord som säger något om samtiden och om språkliga trender. De har även tagit med ord som visar på språklig kreativitet. Årets nyordslista är resultatet av ett samarbete mellan Språkrådet och Språktidningen.

Avinvestera Göra sig av med en tidigare gjord investering, ofta av etiska eller politiska skäl (2005).

cosplay En form av maskerad där deltagarna klär ut sig till fiktiva figurer från tv, film, serietidningar, dataspel etcetera, ofta figurer i japansk kultur men även från andra kulturer (2001).

delningsekonomi System där olika verksamheter organiseras så att man utnyttjar varor och tjänster effektivare genom att flera kan dela på dem, till exempel i form av bilpooler eller nätverk för att byta bostäder under kortare perioder (2013).

douche Otrevlig eller osympatisk person (2009).

dumpstra Söka efter och använda sådant som andra slängt, i synnerhet mat (2008).

EU-migrant EU-medborgare som tillfälligt uppehåller sig i ett annat EU-land för att förbättra sin materiella eller sociala situation (2011).

faktaresistens Förhållningssätt som innebär att man inte låter sig påverkas av fakta som talar emot ens egen uppfattning, som i stället grundas på till exempel konspirationsteorier (2001).

funkis- Som har att göra med (personer med) funktionsnedsättning (2009).

geoblockering Teknisk spärr som hindrar innehåll på internet från att visas i ett visst geografiskt område (2008).

groupie Gruppbild där fotografen själv är med på bilden (2013).

haffa Ragga, stöta på (2010).

halmdocka Nidbild av motståndarens åsikter, som man argumenterar mot (2009).

klickokrati Ett samhälle där journalistik och politik styrs av vad internetanvändarna föredrar, till exempel genom att klicka på gilla- och delaknappar på nätet (2007).

klittra Onanera (som kvinna) (2014).

kulturell appropriering Fenomenet att en kultur med hög status anammar företeelser från en kultur med lägre status; kopplat till föreställningen att detta är något dåligt (2013).

mansplaining Förklaring som ges av män till kvinnor, som förutsätts vara mindre vetande (2012).

naturvin Vin som tillverkas med så liten inverkan som möjligt, till exempel med obesprutade druvor och naturlig vildjäst och utan tillsatser och filtrering (2010).

nyhetsundvikare

Person som inte tar del av mediernas nyhetsrapportering (2012).

obror Okamratlig, taskig (2011).

plattfilm Traditionell film utan tredimensionella effekter (2007).

rattsurfa Använda mobiltelefon eller annan utrustning som begränsar uppmärksamheten vid bilkörning (2014).

robotjournalistik Nyhetsrapportering med datorgenererade artiklar (2012).

självradikalisering Politisk radikalisering som en person genomgår utan direktkontakt med likasinnade (2010).

skuldkvotstak Övre gräns för hur stor summa någon får låna i förhållande till sin inkomst (2015).

ståpaddling En aktivitet som går ut på att man står upp på en surfbräda och paddlar med en paddel (2009).

svajpa Styra till exempel en dator eller en mobiltelefon genom att dra med fingret på skärmen (2010).

svischa Använda en app för att föra över pengar (2012).

talepunkt Förberett uttalande som exempelvis en politiker upprepar i en debatt eller en intervju (2003).

terrorresa Resa som genomförs för att delta i strider eller träning med terrorstämplade grupper (2010).

transitflykting Flykting som befinner sig på genomresa på en plats där hen inte avser att stanna (1993).

triggervarning Förhandsvarning om att till exempel en bok eller en webbplats har ett innehåll som kan väcka obehag hos vissa personer (2014).

trollfabrik Organisering av nättroll och bloggare som har till uppgift att sprida propaganda (2015).

Vejpa Röka e-cigarett (2013).

vithetsnorm Norm som utgår från att vit hudfärg är det normala (2009).

värdgraviditet Det att bära och föda barn åt någon annan (2015).

youtuber Person som ägnar sig åt att lägga upp filmer på Youtube, ofta i en sådan omfattning att det kan ses som ett yrke (2005).

ögonkramp Kramp i ögat som bland annat kan orsakas av att man tittar för nära och för länge på en mobiltelefon (2004).