Ibland förekommer besvär med triceps och anconeus musklerna.

Det är möjligt att tejpa muskeln både för ökad styrka och förlängning.

triceps br446

För att tejpa för att muskeln skall stimuleras tilll styrka

- börja vid fästet på skulderblad och överarm. Fäst tejpen på armbågen.

triceps br449 triceps br449 1

För att tejpa för en förlängning - töjning av muskeln. Börja vid armbågen och fäst tejpen

vid skulderblad - överarm. Tänk på att placera armen i rätt position och sträcka tejpen.

triceps br448

triceps br450 triceps br450 1

Det kan vara en fördel att dela tejpen så att båda fästpunkterna får "träff".

triceps br447