En skadad tibialis posterior sena kan vara besvärlig medialt i foten.

Ursprung underbenets insida, fäste är under mellanfoten - se bild.

Foot anatomi436

Muskelsenan kan testas i den här positionen. Sträckt vrist och motstånd medialt.

Foot anatomi437

Tejpning för en ökad muskelstyrka. Börja vid ursprung på underbenet, håll foten i 

den här positionen.

tib post630

Ändra handen och fotens positionen när tejpgen skall fästas på framfoten.

tib post631