Att tejpa en syndesmosskada i fotleden är möjligt genom att göra en hällåsning samt

låsa malleolerna (både inre och yttre fotknölen).

EPSON0041