Börja med att lägga tejpunderlag på området som du vill tejpa. Lägg sedan tejp enligt flätningsteknik.

EPSON0051

EPSON005