För att lyckas optimalt med kinesiotape så är det angeläget att lägga tejpen i rätt riktning och position.

Tejpning för att göra muskeln starkare så börjar du på skulderbladet och lägger tejpen framåt till muskelfästet.

EPSON003EPSON001

När du vill göra muskeln längre så är det tvärtom, tejpriktingen är från fästet på framsidan - tejp fästet blir på skulderbladet.

Viktigt att tänka på att är vara uppmärksam på armens position när tejpning påbörjas och avslutas.

EPSON02EPSON002