Att gå på tur i fjäll- och/eller skogsterräng är en lisa för 
kropp och själ. Det finns inte för dåliga förhållanden 
för att hasa sig fram på nederbörden. Det är enbart
för dålig utrustning och nedsatt fysisk kapacitet som 
barriärer för oss för denna njutbara förlustelse!

dec 11 004