En god start räcker inte i det långa loppet. Men en god
start räcker ändå betydligt längre än en dålig start!
 
Nytt år innebär nya föresatser för att klara av sin
träning bättre än föregående år!
 
Begreppet funktionell träning har i vår tid fått en
betydelse av att i princip vara vad som helst!
Och ja - det är det! Det är en träning där vi imiterar
vardagsaktiviteter som kan göras så som det alltid
utförts i arbete, lek och fritid! Med kroppen som
instrument! Här kommer några exempel - lek, öva!
 
dec 11 009