………… aggressiviteten bland psykiatriska patienter väsentligt. Det visar en studie gjord vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. I denna studie har forskarna jämfört antalet injektioner och bältesläggningar i två byggnader på Östra sjukhuset. I byggnaden med dämpad ljudmiljö, eget rum och tillgång till trädgård minskade antalet bältesläggningar och injektioner med 21 respektive 44 procent. Den här studien om vårdens arkitektur kan säkert vara intressant att studera även utanför vården. Var och hur vi bor kan säkert påverka människor påtagligt. Natur, skog och trädgård är säkert faktorer som borde beaktas mera när bostadsområden planeras. Det gäller att komma tillbaka till ursprunget. I Havamal hade man redan på vikingatiden en aktivitetsplan för varje invånare. Det här borde givetvis vara en regel även idag. Speciellt om det handlar om små kommuner med en befolkningsmängd som är hanterbar. Förmodligen skulle det vara möjligt med att införa detta i hela landet. Fri tillgång till kunskap kostnadsfritt vad gäller de största och övergripande medicinska tidskrifterna är något som hela populationen har i Norge. Alltså inte bara forskare och all behörig vårdpersonal. Detta är bra och imponerande. Det är givetvis en fråga som borde aktualiseras i Sverige. Att alla som har tillgång till en dator skall kunna uppdatera sig optimalt vad gäller vård och vårdinsatser. En demokratisk och god information för att guida populationen till bästa möjliga och kända vårdinsats vid sjukdomar. Bra kunskap är såsom det är välkänt grunden för god vård. Det händer mycket och kontinuerligt vad gäller kunskapsflödet och det finns så gott som alltid en bra kunskap om man bara kommer till rätt instans eller person.

I en tid när somliga ställer sig frågan om vilket som är giftigast, huggormen eller bålgetingen? Svaret på denna fråga är lätt att besvara, det är hugget som stucket. Detta gäller inte när det handlar om att vara en bra chef. Forskare från Arbetsmiljöverket och Karolinska Institutet har undersökt vad som kännetecknar friska arbetsplatser. De har kommit fram till att en bra, närvarande chef som är tydlig och rättvis samt ger feedback bidrar till en friskare arbetsplats. Högt i tak och spontanitet är också viktiga egenskaper. Enligt en annan studie som Hälsobarometern gjort så ökar intresset för friskvård bland arbetsgivare. I undersökningen uppger 80 procent av cheferna att de gör prioriterande satsningar på friskvård inom organisationen. Nio av tio chefer motionerar minst en gång i veckan. Närapå varannan medarbetare i Sverige kan träna minst en timme i veckan på betald arbetstid, det är ungefär på samma nivå som förra året. Sten Broman är en av våra mest lyriska programledare genom tiderna. Hans uppfattning om motion var följande.”Är man tillräckligt begåvad behöver man ingen motion.”

Tre små ord som är ett måste i din cv! Det är positiv, social och utåtriktad. Det är orden som förekommer vanligast när arbetsgivare beskriver vilka egenskaper de värderar hos den de söker. Detta framhåller jobbsajten Stepstone efter en granskning av 750 annonser i den egna databasen. Man kan bara betrakta den vita Converseskon som är ett rent Sverigefenomen. Sverige och framförallt Stockholm anses vara extremt trendkänsligt. Troligen tack vare att det är en jämförelsevis homogen och liten befolkning med en stor internet- och mediekonsumtion. Svenskar anses vara speciella på det sättet att man gärna vill ikläda sig i liknande plagg som man ser som vackert hos andra.

 ”Det finns i oss alla ett hinder för fullkomlig lycka; det är leda vid det vi redan äger och längtan efter det vi inte har.” Albert Einstein har gett oss en oändlig källa av klassiska citat. De här visdomsorden av människor som Einstein har givetvis en betydligt längre hållbarhetstid än de slogans som reklambyråer idag målar upp för bland annat vårdbolag. Ett exempel i den floran: ”I den bästa av världar får alla vård efter behov.” Företaget bakom denna annons fortsätter vidare i det spår som rubriken har satt kompassriktningen. I den bästa av världar finns ingen underbemanning, ingen övertid, ingen utarbetad personal. Där får alla vård efter behov. För mig känns det här som retro. Alltså någonting som var vanligt och normalt förekommande i vårt samhälle på 1950- och 1960-talet och även ett antal år framåt. Alltså innan den så populära andemeningen ”den som har flest prylar när han dör vinner” tog ett bastant grepp om populationen. Det krävs mod, envishet och kraft för att gå emot en sådan stark samtidsvision. Ofta så kommer tidsandan över människor över en tid när man inte riktigt kan sätta fingret på när det hände. Det struplar iväg och helt plötsligt så har många bara hamnar här emot sin vilja. Andra har givetvis strävat med all sin kraft för att komma till denna position.

Evig lycka kan inte köpas för pengar. Det har några forskande ekonomer kommit fram till. Formeln som de har konstruerat för att beräkna vad som är evig lycka är: r = h(u(y,z,t)) +e och i formeln har varje del följande förklaring, r är lycka, h är matmatisk konstant, u är äkta lyckonivå, y är ekonomi, z är personliga och demografiska egenskaper, t är tidsperiod och e är felmarginalen. Så nu är bara att sätta in dina egna värden i ekvationen och se hur evig din lycka kan tänkas bli.

Arvet är viktigare än miljön för både livsstil och utveckling av hjärtsjukdom är resultat av forskning idag. Diagnosen är ett konkurrensmedel idag. Alla så kallade kändisar och hjältar i våra deckare och teveserier idag har någon slags bokstavskombination som visar att de lider en störning. Detta är högsta mode och en slags status i dagens samhälle. 40 procent av 138 patienter som lider av magåkomman IBS blir hjälpta av hypnos, visar en avhandling från Sahlgrenska akademin. 15 procent av svenskar lider IBS som står för irritable bowel syndrome, eller irritabel tarm, vilket yttrar sig i form av smärta, obehag, stört avföringsmönster samt uppblåsthet i magen. 

”Varannan svensk bor hemma.” Detta bevingade och ovanligt informativ citat kommer från boken Fler Pressgrodor. Har man som jag inget annat att göra än att hinna. Då hinner man inte mycket mer. Värdelöst vetande är en vetenskap som alltid finns utrymme för i min tillvaro. Då kan jag till exempel ta till mig kunskap som att öl skyddar mot infektioner. Forskare i Innsbruck har kunnat visa att alkoholfritt öl precis som vin gör människor harmoniska och lugna. Vissa ämnen i drycken hämmar nedbrytningen av tryptophan som anses vara förstadium till serotonin som ofta betecknas som lyckohormon. Passar väl in med ett passande citat av Publius Terentius Afer. ”Lustan skall, även om den är stark nu, en gång avtaga.”

P.P