………håller hjärnan fräsch. Det är ett budskap från aktuell forskning. Det är kanske inte någon större överraskning. För om man anstränger sig så att hjärtat får pumpa röra om i blodomloppet så betyder denna aktivitet att även hjärnans kärl får en ökad cirkulation. Sjutton procent lägre risk att drabbas av stroke hade den som åt 60 gram choklad i veckan, jämfört med se som inte åt choklad alls, visar forskning från Karolinska Institutet.

När vi kommer tillrätta med vissa åkommor så kommer det alltid nya märkliga sjukdomar. Stendammslunga och pingislunga är allmänt känt sedan tidigare. Dock mindre vanliga än förr. Och vips kommer det en spännande variant av lungsjukdom. En amerikansk man har tilldömts 7,2 miljoner dollar i skadestånd sedan han hävdat att han utvecklat "popcornlunga" efter att ha andats in syntetiskt smör från mikropopcorn. En jury i Colorado höll med Wayne Watson om att popcorntillverkaren borde ha haft varningstext på påsarna som upplyste att ångan var farlig att andas in. Försvarsadvokaterna har framfört att Watsons problem härrör från hans arbete med mattrengöringskemikalier. Watson fick andningsproblem 2007 efter att ha ätit popcorn regelbundet.

En annan forskning visar att nybildade känslominnen kan suddas ut ur människans hjärna. Det är forskning från Uppsala universitet som i en ny studie som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften Science. Resultaten kan innebära ett genombrott för forskningen om minne och rädsla. När människan lär in något skapas ett varaktigt långtidsminne med hjälp av en konsolideringsprocess, vilken beror på bildandet av proteiner. När vi minns något blir detta minne instabilt för ett tag och återbildas sedan i en ny konsolideringsprocess. Man kan därför säga att vi inte minns vad som ursprungligen hänt utan vad vi mindes senaste gången vi tänkte på det som hänt. Genom att störa återbildningsprocessen kan vi påverka minnesinnehållet.I den här studien visade forskarna en neutral bild samtidigt som man gav en obehaglig elstöt. På så sätt kom bilden att väcka rädsla hos deltagarna. För att aktivera rädslominnet visades sedan bilden utan stöten. För en experimentgrupp stördes återbildningsprocessen av rädslominnet med hjälp av upprepade presentationer av bilden. För en kontrollgrupp fick återbildningsprocessen avslutas innan de såg samma upprepade presentationer av bilden. Genom att i experimentgruppen förhindra att det gamla minnet åter kodades till långtidsminnet försvann rädslan som tidigare förknippats med bilden. Genom att störa återbildningsprocessen omformades alltså minnet från att vara skrämmande till att bli neutralt. Samtidigt kunde forskarna med hjälp av en magnetkamera visa att minnesspåret i hjärnan då också försvann från den del av hjärnan som vanligen lagrar rädslominnen, kärngruppen amygdala i tinningloben.

Årets Ig Nobel Prize har nu fått vinnare. En undersökning av vilka krafter som påverkar formen och förflyttningen av hårstrån i en hästsvans. Även upptäckten att schimpanser kan känna igen andra schimpanser genom att se ett foto av deras bakdelar är säkert överförbar även till andra än schimpanser. Jag har en känsla av att de här prisen kommer att få sin rättmätiga uppskattning i ett senare skede. Precis som detta citat av Leo Rosten. ”En konservativ är en människa som beundrar de radikala hundra år efter deras död."

En genomsnittlig svensk fika pågår i 22 minuter då den sker på fritiden och 13 minuter på jobbet. Vi fikar i snitt 52 minuter per dag. Det blir en summa av 268 timmar eller elva dygn under ett år. Tjugo procent av de intervjuade om fikavanor erkänner att de har prioriterat fika framför viktiga arbetsuppgifter på jobbet. Denna studie har inte varit aktuell för Ig pris. En aktuell studie på bollspelare har visat att det råder en viss obalans i uppfattningen om balansens betydelse för eventuell skaderisk. Balans är bra, men nu förefaller det som att det är en ökad skaderisk om balansen är för bra. Kanske är det med balansen som detta citat av Albert Einstein. "Fred kan inte tvingas fram med makt, man kan bara uppnå fred genom förståelse."

Är arbetsglädje skadlig börda? Det kan skapa beroende om detta fenomen når oroväckande höga höjder. Till exempel löper en helt uppriktig politiker alltid risken att tala sanning alldeles i onödan. Det kan också leda olyckor som när man går omkring i mörker så kan man lätt trilla omkull utan att märka det. Det finns något ljushuvud av manligt kön som i en felsägning har uttryckt det följande. Flickor har det bra. De har bara att stå där på gatan och vänta på att någon ska komma fram och fria till dem. Men vi pojkar ska både titta efter någon vi kan fria till och även hålla ögonen på trafiken. Ett citat om arbete kan passande nog runda veckans krönika, Florynce R. Kennedy är källan. "Det finns mycket få arbeten som faktiskt kräver en penis eller en vagina. Alla andra jobb borde vara tillgängliga för vem som helst."

P.P