………..hos en pianist, i alla fall om vederbörande är född med fullständigt gehör som en gåva eller egenskap. Ett sjätte sinne är faktiskt möjligt att äga för oss däggdjur. Sälen kan till exempelvis trots hörselkåpor och ögonbindel avgöra form och storlek på en förbisimmande fisk. Ny forskning har visat att sälarnas morrhår fungerar som ett sjätte sinne. Morrhåren är så känsliga att sälen kan avgöra hur stor fisken är och vilken form den har. Det är inte bara djuren som kan utföra märkliga aktioner. Vi människor har våra egenheter även vi. Många duktiga människor lider av gelatofobi. Vilket är detsamma som en rädsla att bli skrattad åt. Jag tror personligen att det kan vara en anledning till att många skickliga människor inte vågar visa upp sina ibland kontroversiella metoder som fungerar.

Naturen vet och kan bäst själv. Den här kunskapen och vetskapen har forskare kommit fram till när de har studerat hur till exempel unga barrträdsplantor kan skydda sig och utveckla en motståndskraft mot snyltbaggen. Vars angrepp kan ha en förödande effekt på dessa unga plantor. Naturen har själv utvecklat ett systemför genuttryck som skyddar växterna bättre än vad vi människor kan hjälpa till med insektsgifter etc. Mark Twain var extremt produktiv under sin karriär. Åtskilliga citat bär hans signum. Här är ett exempel. ”Att skapa människan var en lustig och originell idé, men att dessutom fåret var en upprepning.”

Ny forskning visar att engagemang i arbetet hör ihop bättre hälsa, produktivitet och arbetstrivsel. Samtidigt drabbar en av vår tids stora folksjukdomar, utbrändhet, just dem som är engagerade och brinner för sitt jobb. Det förefaller inte finnas något exakt svar på denna gåta. Enligt min egen teori så handlar detta tillstånd om någon form av depression och otillräcklighet som senare ger fysiska besvär och i vissa fall en total utmattning. Eftersom vi dagligdags bara använder enbart 3-4 procent av vår hjärnkapacitet så är det kanske där svaret står att finna. När vi blir utbrända eller övertränade rent fysiskt då handlar det om elitidrottare som normalt sett tränar och tävlar på en kapacitetsnivå på cirka 90-100 procent av sin fysiska kapacitet. Den fysiska kapaciteten återhämtar sig snabbare än den mentala. Kan det bero på att vi har tränat upp så mycket större verkningsgrad?

Enligt forskare i USA som har beräknat hur mycket kaloriförbränningen i arbetslivet har minskat de senaste decennierna så är det där felet står att finna till vår ökade fetma. Det är alltså inte att vi motionerar mindre. Vi rör oss alldeles för litet på våra arbetsplatser. Fetmaepidemin är allstå mera datorn än soffans anledning. Tolv procent. Så mycket minskar kaloriintaget per matbit om du tuggar igenom maten ordentligt. Detta enligt en kinesisk studie från Harbin Medical University. Idealet anses vara att tugga varje matbit 40 gånger.  Den vanligaste dödsorsaken bland hangorillor i amerikanska djurparker är hjärtproblem i samband med övervikt. Orsaken är precis som hos människan, felaktiga kostvanor. En studie visade att om man tog bort de hjärtsjuka gorillornas specialfoder, ett slags vitaminberikade kakor, och rullade in skottkärror fulla av sallad, maskrosor och tunna trädgrenar. De svårt sockerberoende gorillorna surnade. Men med tiden blev de mer harmoniska, eftersom den nya dieten stimulerade deras naturliga födobeteende. Gorillorna återvikt sin idealvikt.

En rask promenad - Hur många steg per minut är det? Nu har vi förmodligen fått ett ganska hyggligt svar på denna fråga. En forskningsstudie har genomförts med syfte att fastställa intensitets kategorier (lätt, måttlig, hård) i antal steg/minut detta för att användas i rekommendationen 30 minuters promenad i minst måttlig intensitet. Metod: 50 friska 18-39 åringar gick på gångband i 3 olika hastigheter med Yamax SW 200 (Keep Walking LS 2000). Steg och syreupptagningsförmåga mättes. Resultat: Steg/minut som ger minst måttlig intensitet är 96 steg/minut eller mer hos men respektive 107 steg eller mer hos kvinnor. Ungefär 100 steg per minut eller ca 3000 steg för en halvtimmes promenad i minst måttlig intensitet är vad vi förväntas klara av för att kunna kalla det för en rask promenad.

Att ge barn en god start i livet där de lär sig att uppskatta att röra på sig regelbundet är ingenting nytt. En nyhet är att en forskargrupp har försökt att värdera hur många steg ett barn skall vara igång om dagen. Objektiv mätning som använder validerade stegräknare och accelerometrar erbjuder helt nya möjligheter att mäta och kommunicera fysisk aktivitet som steg per dag. Det enkla måttet steg får en allt ökad trovärdighet bland forskare och praktiker som en acceptabel bedömning av total daglig fysisk aktivitet. I den här studien har forskarna utgått från de riktlinjer som finns om antalet minuter som vi förväntas röra oss. En översättning av existerande riktlinjer om 60-100 min daglig måttlig o/e intensiv aktivitet för förskolebarn 4-6 år motsvaras enligt begränsad forskning av10 000-14 000 steg per dag.

Glöm inte att kontrollera bäst före datum på tandkrämstuben. Hållbarheten varierar från 1 till 3 år beroende på fabrikat. För att samtliga ingredienser i en tandkräm ska vara aktiva är det viktigt att den inte är för gammal. Det finns produkter som inte är rekommenderade av tandläkare men som håller och kanske till och med blir bättre med tiden. Mörk choklad, kaffe och rödvin förefaller vara sådant som hjälper till att bota, lindra och förhindra sjukdom. Avrundar denna veckas krönika, kanske har det varit en kantring åt hälsa och forskning. Och då passar det med ett citat för alla sammanhang. Det är Josh Billings som är upphovsman till citatet. ”Lev aldrig över dina tillgångar, även om du måste låna för att hålla dig inom ramarna.”

P.P