…………..och inte där och då! Så kanske man skulle kunna formulera sig när man drar sin slutsats om en studie. För det är faktiskt så det är när man till exempel presenterar olika välgjorda prövningar som visar vilken nytta en behandling kan göra. För det är ju precis under de rådande förhållanden som rådde precis i den situation som där studien genomfördes. Det är faktiskt ingen som kan veta om dessa rön är allmängiltiga. Det kräver förmodligen oftast en ämneskunskap för att kunna överföra studieresultaten med lika goda resultat som upphovsgruppen påvisat. Så är det med det mesta här i världen. Vetenskapsman bökar och stökar i jorden, letandes efter "den felande länken", men han/hon vet inte, att den felande länken är mellan hans/hennes öron; Den föddes aldrig mellan Darwin och apan. Det är tiden, eller timmarna som är avgörande. Alltså mängden av träningstimmar. Det är ju numera klassiskt och allmängods att tala om att det krävs minst 10 000 timmar för att bli riktigt bra något. Då menar jag inte bara inom sport och musik utan även en mångfald av andra saker som vi gör och presterar. Men ibland är det helt rätt att göra helt tvärtom! Ett citat av Mark Twain kan ofta förtydliga och förstärka vår uppfattning i en helt annan fråga. ”Allt du behöver i livet är okunnighet och självförtroende: då är framgången säker.”

Alla mynt har flera sidor. Krona och klave på myntet är ingenting utan kanten som håller ihop det hela. Nu förefaller det som att många experter inom nationalekonomin har börjat se det med nya ögon. Att det lilla i det stora är bara det lilla. Det stora är egentligen den goda grunden som lagts av andra tidigare aktörer. Det är ju ofta så att det är någon annan som skördar framgångarna av vad andra tidigare sått. Ett tydligt exempel är bilden av regeringen och framförallt den helgonförklarade finansminister Borgs insatser under finanskrisen. Det var Göran Persson som lade grunden. I början av 90-talet hade Sverige en gigantisk bank- och fastighetskris. Budgetunderskottet skenade, statsskulden ökade dramatiskt, regeringen fick rädda flera banker och arbetslösheten nådde rekordnivåer. En övervärderad valuta hade skapat en spekulationsbubbla som sprack. Saneringsarbetet var hårt och leddes av den socialdemokratiska regeringen. I motsats till många andra länder har den nuvarande alliansregeringen sparat i ladorna och därför gick vi in i krisen med ett överskott i statsfinanserna. Det bidrog till att regeringen hade råd att stimulera den inhemska efterfrågan under krisen med skattesänkningar, rotavdrag och direkta statsstöd. Faktorer som den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD lovordar. ”Ärligt talat beror ganska lite på vad regeringen gjort, det tar lång tid att påverka ekonomin”, säger Andreas Bergh, forskare vid Lunds universitet och institutet för näringslivsforskning (IFN). Han får medhåll av John Hassler, professor i nationalekonomi. ”Anders Borg har gjort i princip allting rätt, frågan är bara hur svårt det var, säger John Hassler och syftar på att finansministern haft stor nytta av de strukturreformer dåvarande finansminister och sedermera statsminister Göran Persson, gjorde på 90-talet efter bankkrisen.” Då skapade politikerna ett nytt ekonomisk-politiskt ramverk, med en självständig riksbank, ett överskottsmål i de offentliga finanserna och ett utgiftstak för statsbudgeten. Reformer som Borg har förvaltat. ”Anders Borg har slagit vakt om det som gjordes på 90-talet, men hans stora förtjänst är att han inte fallit för några frestelser”, säger John Hassler.

Det är fascinerande att konstatera att det finns en kontinuitet i en förändringarnas tidevarv. Det är valet av utbildningar på högskolan. I topp finner vi år efter år de yrken som leder till hög lön och hög status. Den 15 april var sista ansökningsdatum inför höstens högskoleutbildningar. Rekordmånga – närmare 350 000 personer – vill gå ett program eller läsa en kurs. Nu har Verket för högskoleservice (VHS) sammanställt en lista över de 20 populäraste utbildningarna. Flest sökande vill bli läkare, jurister eller ekonomer. De traditionella lärosätena i Göteborg, Stockholm, Lund och Uppsala är populärast. Till Handelshögskolans 275 platser i Stockholm var det hela 1833 förstahandssökande.

Topp tio som förstahandsval: Källa: VHS.

1. Handelshögskolan i Stockholm, HHS ekonomie kandidatprogram Business and Economics, 1.833 sökanden.

2. Stockholms universitet, juristprogrammet, 1.777.

3. Karolinska institutet, läkarprogrammet, 1.728.

4. Lunds universitet, juristprogrammet (2010 års utbildningsplan), 1.413.

5. Uppsala universitet, juristprogrammet, 1.142.

6. Högskolan i Jönköping, digital bildbehandling kurs, 1.131.

7. Göteborgs universitet, juristprogrammet, 1.074.

8. Göteborgs universitet, psykologprogrammet, 1.061.

9. Göteborgs universitet, läkarprogrammet, 997.

10. Sveriges Lantbruksuniversitet, djursjukskötare - kandidatprogram, 995.

 Topp tio totalt av alla ansökningar:

1. Stockholms universitet, juristprogrammet, 6.096.

2. Uppsala universitet, juristprogrammet, 5.475.

3. Karolinska institutet, läkarprogrammet, 5.294.

4. Lunds universitet, juristprogrammet (2010 års utbildningsplan), 5.138.

5. Uppsala universitet, läkarprogrammet, 4.933.

6. Göteborgs universitet, juristprogrammet, 4.914.

7. Göteborgs universitet, läkarprogrammet, 4.732.

8. Göteborgs universitet, psykologprogrammet, 4.676.

9. Stockholms universitet, socionomprogrammet, 4.509.

10. Linköpings universitet, läkare, 4.375.

Som slutord kan jag välja vad som kan betraktas som en historia. Hur det är med trovärdighet och sanningshalt kan vi säga är ungefär i motsvarande grad som en standard forskningsstudie. ”Den lille killen fick följa med pappan till badhuset och bada bastu. Bredvid dem på bänken satt en man som pojken studerade noga.
- Vilka stora fötter farbror har, sa pojken.
- Ja, lille vän. Det beror på att jag vandrat mycket i mina dar.
- Farbror har väldigt stora händer också.
- Det är inte så konstigt. Jag har arbetat och slitit hårt ända sedan ungdomen. Då får man stora händer. Pojken satt tyst en stund.
Sedan utbrast han:
- Men kissat kan farbror inte ha gjort mycket!"

P.P