…………är några passande ord att börja ett nytt år med. De är hämtade från en text av den berömde Västeråsförfattaren Lars Gustafsson.  Och vad vill jag mena med dessa visa ord? För det första så är det dags att göra som kungen – vända blad! Ett nytt år är för många av oss redan ett relativt fulltecknat år med åtagande i arbete, måsten, fritid och nöjen. Förväntningar, förhoppningar, oväntade händelser med både glädje och sorg eller bara vara, det är vad som väntar oss alla när vi går in på ett nytt årtionde igen. Det är ett märkligt fenomen att åren förefaller gå fortare. Tiden behöver såsom allt annat som rör sig på jordklotet en bromsmedicin. De flesta av oss tänker ganska likartade tankar i denna stund, några är optimistiska och andra ser det mesta negativt. Förmodligen är tolvslaget för nutidsmänniskan precis som detta citat av Bill Vaughn. ”En optimist stannar uppe till midnatt för att invänta det nya året. En pessimist stannar uppe för att vara säker på att det gamla året tar slut.” Eftersom hjärnan är central del i oss alla, själva hårddisken för en människa bor i denna förhållandevis lilla del som får sin energi från lust och att det är roligt. Så varför inte motionera din hjärna regelbundet, roa den och förmodligen blir det färre hjärnsläpp. Ägna tid åt eftertanke eller låt hjärnan göra en mind trip, alltså drömma sig iväg ibland., Läsa, rita, teckna, räkna och skriva, alltså de basalaste kunskaper vi odlar i småskolan är hjärngymnastik på hög nivå.

Delvis kan man nog räkna in de trettio nya orden som språkrådet har skänkt oss under 2010 som ett motionspass för hjärnan. Klotter förefaller blivit rumsrent och fått benämningen väggord – ord, ofta ett citat, som skrivs på en vägg som utsmyckning. Ett ord som har en kunglig glans omkring sig är det numera världsberömda ordet kaffeflicka – ny betydelse: ung kvinna som bjuds in ”som något sött till kaffet” på en herrmiddag [aktuellt i samband med skandalboken om kungen]. Det förefaller vara en märklig omskrivning av ordets förmodligen egentliga innebörd. Var det inte kaffeflickan som var sötsaken till kaffet? Askan från vulkanen på Island som orsakade störningar i flygtrafiken gav upphov till en femtedel av årets nya ord. Så här kan man verkligen säga att askan har lämnat ett avtryck. Ett nytt ord som är både bra och viktigt är cykelbarometer – en apparat som registrerar hur många cyklar som passerar en viss punkt. Som ordbehandlare ser jag med tillförsikt fram mot detta nya års både onödiga och nyttiga nya ord. Jag skulle samtidigt önska att en del gamla härliga och bra ord återkommer på agendan. Visdom, ljuvhet och kullerbytta är några sådana som jag med glädje skulle vilja se och höra oftare.

Förändringarnas tid är här. Det är populärt att se utmaningen i en förändring. Det enda som är beständigt är förändringen. Trots denna omfattande lust och starka drivkraft för förändring så är det så att de flesta människorna är oerhört känsliga och har svårt med förändringar. Förmodligen finns det ett nedärvt genetiskt chips i däggdjuret homo sapiens genetiska kod att själen söker en stabilitet samtidigt som hjärnan behöver stimuleras med förändring. Ibland är det enkelt att göra en förändring. En ideologi, produkt, idé och verksamhet som blir otidsenligt eller gör konkurs får nya vingar och krafter med bara ordet nya framför. Det har vi sett många exempel på under årens lopp. Socialdemokratin har haft en kräftgång i Europa under de senaste mandatperioderna. Vilket har föranlett ledarskiften, precis som i fotbollslag som inte lyckas – då byter man ut coacherna. I England ersattes Brown av Ed Milliband. Han gjorde entré med följande citat. ”Vi erkänner att partiet haft fel, inte väljarna. Det är dags för förändring.” För att överföra denna programförklaring till idrottens värld så skulle det betyda att alla stolpskott på läktarna som ställer till ett elände för sin förening, sport och nation skulle ha rätt emedan spelarnas stolpskott under matchtid skulle vara helt fel?

Under detta år, precis som alla tidigare år kommer det säkerligen att tändas nya stjärnor inom forskning, sport, underhållning och politik. Andra kommer att slockna och falla i glömska. Ett antal nya lagar och föreskrifter träder i kraft. Andra försvinner. Till exempel kommer filmcensuren för vuxna att försvinna. Eftersom allt som är förbjudet på bioduken kan idag laddas hem från nätet. ”Man ska arbeta – inte supa.” Sa finansminister Anders Borg apropå alliansens förslag på höjd alkohol- och tobaksskatt. Det låter både sunt och hälsosamt samtidigt som det ger ett tillskott till statskassan. Alkohollagen ändras så att varm mat inte längre blir ett krav för serveringstillstånd. Fribeloppet, alltså den inkomst som studenter kan ha utan att det påverkar studiemedlen, höjs med hela 30 000 kronor till cirka 136 400 kronor per år. I Sverige kommer en lag som betyder att tågförseningar kommer att straffas. Järnvägsföretag och de som är ansvariga för järnvägsnätet kan tvingas betala för det som orsakar ”avvikelser.” Syftet är att minska förseningar och andra driftstörningar. Det blir också förbjudet att handla med sälprodukter. Förbudet gäller inom hela EU.

En aktivitetsplan för varje individ efter förmåga. Det var en verklighet redan hos våra urtides föregångare - vikingarna, vilket står att läsa i Havamal. Kunskapen är en färskvara i högsta grad i vår tid till skillnad mot tidigare generationer av människor som förmodligen hade en muntlig och praktisk överföring av kunskap till varandra. Nu surfar vi fram i tillvaron och byter åsikt och värdering oftare än vi hinner förankra den tidigare kända kunskapen. Enligt Shin och medarbetare så kommer det 1400 nya medicinska artiklar varje dag. Och 5000 nya naturvetenskapliga artiklar publiceras dagligen. Sammanlagt 50 000 nya medicinska artiklar får vi ta del av om året. Det säger sig självt att det är en svår nöt för de flesta att både studera och förankra all denna information i sin verksamhet. Så är det för oss verklighetens folk som lever i möjligheternas land och tid! Cybervärlden har förmodligen redan fått en för stor i roll i vår verklighet. Jag undrar vad det kommer att leda till för förändringar i framtiden. Jag skulle inte bli förvånad om myndigheter eller andra aktörer kommer att begränsa vårt obegränsade surfande på nätet? Det kommer vi säkert få svar på redan under det här nya året. Varje svar föder nya frågor om varför och svaren gör oss ändå svarslösa.

Enligt experter så är det så att människor som är optimistiska, tacksamma och förlåtande sannolikt lever ett lyckligare liv. För att se en aning extra hoppfullt på livet på jorden i början av ett nytt år räcker det långt med ett citat av Dalai Lama. Han skriver i boken Lycka följande visdomsord. ”Meningen med livet är att vi ska vara lyckliga.”

P.P