…….och idag är den gratis för den som är kunskapstörstig. Flera av världens främsta universitet kan idag besökas och gratis. Otroligt många kunskapstörstiga och vetgiriga människor på jordklotet kan lära sig och ta del av en obegränsad mängd kunskap idag. Internet är ett informationsverktyg som är gränslöst och obegränsat. Vår inbillade överlägsenhet kontra andra länders kunskap och förmåga är enbart inbillning. Eftersom många länder har stor växande folkmängd som är både mycket mera hungrig och har större vilja är vår mätta och ganska lata population i västvärlden.

 

Det är inte längre att sätta fingret i något mystiskt för den som vill mera än sina artfränder här på klotet. Så idag rör sig idéer och kunskap med en osannolikt hög hastighet. Ny teknik sprids med vindens hastighet. Nanoteknik har till exempel revolutionerat färgbranschen. Omöjliga lösningar har idag blivit möjliga. Värdet på akademisk kunskap minskar i vår tid. Efterfrågan på fantasi ökar konstant. Vill du få en fantastiskt givande och intressant resa i kunskapens innovativa värld och omvärldens kapacitet i förhållande till oss så finns givetvis en sajt för detta. Sök upp www.youtube.com på nätet och lyssna på Fredrik Härens föreläsningar från kunskapens dag! En mycket inspirerande och givande timme ger dig en inblick i var vi står, vart vi är väg och varför! Helt klart är vi totalt överkörda och omkörda av andra världsdelar och kulturer i allt vad vi trodde att vi var bäst på. Jag har både pekat på det och sneglat åt detta tidigare inom sport, forskning och andra vetenskapliga områden. Men jag trodde faktiskt inte att det var så omfattande och globalt som Härens lysande föreläsningar ger oss en tydlig inblick i.

 

”Jag utvecklas inte jag är”, detta är som du säkert vet ett klassiskt citat av Pablo Picasso. Det är också mycket passande för denne megakonstnär. Han fortsatte att leka och drömma till sitt livs ände! Men hans påstående är paradoxalt eftersom han både utvecklades och var, alltså en extremt levande utvecklare och tänkare. Tyvärr är den här modellen av människa en bristvara i vår kultur idag. Majoriteten av populationen har slagit sig till ro med att förvalta och försöka utöka sina erövringar i form av materiell standard. Även på andra plan som till exempel på att drömma, leka med tankar om att göra mer än man gör idag är vi generellt sett en mycket bekväm och fattig generation som luktar på konstgräset idag.

 

Ett citat om gåsen som alltid är aktuellt tillskrivs kyrkoherde Christian Wåhlin (1781-1839). ”Gåsen är en obekväm fågel – för stor för en, för liten för två.” Detta tycker jag symboliserar vårdens position idag. Den har hamnat i en slags ingenmansland på grund av sin primitiva och otidsenliga hierarki. Ingenstans har tiden stått så stilla som i den organisationen. Människor och deras livsstil har förändrats i alla väderstreck utom inom vården. Med även här finns det tecken på att något kan vara på väg. Ett exempel på ett nytänkande som är på väg in i en konservativt tänkande och långvarig tradition präglad av gammalmodig produktionsfilosofi är en effektivisering av vården. Ett resurssnålt arbetssätt från japanska bilindustrins framgångsrecept är på väg att utmana traditionen. Det är synnerligen nödvändigt med en förändring. Annars är risken överhängande att vi förmodligen löper en risk att vi ska råka ut för samma fenomen inom humanvården som naturen har drabbats av när det gäller skogsgödsling. Den ökade kvävetillgången efter t ex gödsling påverkar skogsvegetationens sammansättning kraftigt. Blåbärsris och husmossa minskar i utbredning, medan gräset kruståtel gynnas kraftigt. Detta leder till en ökad förekomst av larver och svamp som är naturliga fiender till blåbär. Och detta leder till att vi blir allt sjukare utan denna extremt nyttiga produkt för vårt välbefinnande.

 

"Ett brev är det finaste och mest värdefulla som gives i världen. Den rikaste gåva en människa kan få är ett brev". Skriver författaren Agnar Mykle. Han skulle bli häpen om han fick uppleva vår tid. Brevskrivandet har ersatts av sms - meddelanden och mail eller en slags oralt, litterärt ordmissbruk i dagboksform som kallas blogg. En grupp som placerat sig i ett ingenmansland, eller någon slags översits som besserwissers som står över allt och alla. Reaktioner på eventuell kritik bemöts som att hälla vatten på en gås. Jag tänker förstås på den nya generationen av så kallade journalister som har blivit en typ av elaka, självgoda superegon. Det vatten som passar dessa fiskar bäst förefaller att vara en bloggare eller i en betaltevekanal. Förebilder och ledstjärnor är de så kallade blogghjältarna Linda Skugge och Alex Schulman. Båda har senare slutat med sin popularitet i ryggsäcken och kunnat säga allt som skrivits har varit lögn (Skugge). Framgångarna med ofantligt många fans och anhängare har givetvis trissat upp andra aktörer till denna form av skrivande. Schulman lyckades att blogga sitt eget bröllop och byggde upp en god image till den numera före detta hustrun som nått oanade framgångar som bloggare i sin exmakes fotspår. Nu har i alla fall flickebarnet, Katrin Zytomierska som återtagit flicknamnet lyckats över förväntan. Att få sparken från en dokusåpa är säkert en slags kulmen på karriären bland dessa cyniker. Detta ledde till att omedelbart bli återanställd för att fortsätta med förnedringsteve och hysterisk trendig blogg om sin egen förträfflighet. Det är kanske med dessa evigt unga trendsättare som med börsnallarna att de lever sitt eget utanpåliv. ”Den girige blir aldrig mätt förrän han får munnen full med jord”, är ett svenskt ordspråk som kan passa in på detta osvenska beteende. Det återstår att se vad som händer med bloggarna vid gränsöverskridande. Amerikanska federala agenter har rätt att beslagta resenärers datorer vid gränsen, rapporterar Washington Post. De har också rätt att lämna över innehållet i datorer och all möjlig annan IT-utrustning till privata företag för dekryptering, skrev tidningen. Detta kan ske till och med utan misstankar om att något brott har begåtts.

 

"Den dag det inte skrivs brev, förlorar livet mycket av sitt ljus och värme.  Citatet av Johan Falkberget är klokt och ett passande pekfinger i tiden. Jag har ingen patentlösning men helt klart är medborgarna i behov av både öron- och ögonöppnare. Undersökningar bedrivs inom i princip varje typ av verksamhet i vår tid. Barnolycksfonden har i undersökning kommit fram till att reflexer är en färskvara. De flesta barn har för gamla reflexer. En aktuell undersökning har utförts på uppdrag av Warner Leisure Hotels på temat hur en kvinna vill bli uppmärksammad. Den romantiska toppen i mannens liv förefaller inträffa vid 53 års ålder. Det är först då männen lärt sig genom sina egna misstag hur kvinnan vill ha det. Det handlar kanske om erfarenhet som man får med år till livet. Eller är det bara att de interna reflexerna behöver så lång tid på sig för att lysa upp sin tillvaro? Mycket forskning återstår! ”Själv är jag alltid redo att lära mig men jag tycker inte alltid om att bli undervisad.” Citatet är från en mästare i retorik, Winston Churchill. Det passar gott för att lägga locket på för idag!

 

P.P