…..tillhör givetvis poeten Wislawa Szymborska. Jag tänkte under en retreatvecka med vandring bland alptopparna vara oerhört sparsmakad denna vecka och enbart bjuda på en dikt av en av mina favoritpoeter. Håll till godo med något av det bästa ordet kan förmedla. PP

 

STRÄNGT TAGET VARJE DIKT

 

Strängt taget varje dikt

kunde ha titeln ”Stunden”.

 

Det räcker med en mening

i tempus nutid,

dåtid eller rentav framtid;

 

det räcker att vad som helst

som bärs av ord

ska prassla till, blänka till,

flyga förbi, flyta förbi,

eller också bevara

en förment oföränderlighet,

men med en rörlig skugga;

 

det räcker att det är tal om

någon bredvid någon

eller någon bredvid något;

 

om Ada som har en katt

eller inte har den längre;

 

eller om andra Ador

katter och icke-katter

från andra ABC-böcker

som vinden bläddrar i;

 

det räcker om poeten inom synhåll

kan placera tillfälliga berg

och förgängliga dalar;

 

om det under skrivarhanden

infinner sig en enda sak

som kallas någons sak;

 

om det, svart på vitt,

eller underförstått,

av ringa eller vägande skäl,

sätts frågetecken

och till svar –

ett kolon: