……….förutsättningarna för dej som vill öka din fysiska förmåga har aldrig varit bättre. Det är nämligen så illa ställt att aldrig någonsin i människans historia har så många varit otränade och mått som äppelskrutt. Ansträngningsnivån är alldeles för låg för så gott som hela populationen i träningen. Lågintensiva träningsformer dominerar ihop med tomma kalorier som energikälla. Hårt bröd, hård träning och hårt arbete är att betraktas som kuriosa och främmande livsstil idag. Det skall vara light och glamour. Gärna till åldersanpassad musik och personlig trainer som ropar glada tillrop och räknar repetitioner äppelkäckt. Kläder och utrustning är viktigare än intensitet och ansträngningsnivå. Det liknar mer och mer golfbana över all träning. Man puttar vikterna och man hasar fram i spåret med understöd av stavar eller halvdåsiga husdjur som sällskap. Detta välbefinnande kommer att visa sig som demoraliserande för vår hälsa på både kort och lång sikt. Människan blir allt äldre ytterligare en generation. Sedan vänder kurvan nedåt igen. Vad detta beror på kommer givetvis att diskuteras i åtskilliga spaltmeter och seminarier. Min uppfattning efter den kunskap och känsla som jag besitter idag är att huvudorsaken är bristande fysisk aktivitet, både i arbete och fritid. Därefter förväntas i alla fall kommande generationer av homo sapiens att inte leva lika länge som sina föräldrar. Men vi kommer förstås inte landa på den nivå som var standard för hundra år sedan. Då var medellivslängden för svenska män drygt femtio år. Idag är förstföderskorna cirka trettio år gamla. Att förverkliga sig själv har blivit en viktig del av livet. Alla välmående civilisationer har utrotat sig själva. Man skulle kunna säga att vi jobbar på detta med stor ambition. Klimathotet är ju en produkt av mänsklig girighet för att få vara så lat som möjligt. Vår förmåga att stå emot sol, vind och vatten blir sämre och sämre. Att betrakta djur, träd, gräs och stenar i naturen ger oss en viktig information. Kanske ligger det något i det som Mark Twain sagt. ”Lyckan är som en svensk solnedgång. Den finns där för alla men de flesta av oss tittar åt fel håll och går miste om den.”

 

Vi har en bit upp till världens äldsta träd som är en 9550 år gammal gran i Dalarna. Granen har visat sig vara en seg överlevare som klarat sig genom att växla mellan att vara upprätt träd och krypande buske i en takt med klimatets svängningar. Här har vi mycket att lära av vår släkting trädet, vi är ju trots allt genetiskt lika till 40 procent. Granar kan föröka sig med rotslående grenar och skapa exakta kopior, eller kloner av sig själva på en naturlig väg. Det här fyndet under kronan på ett träd i Fulufjället i Dalarna är alltså en och samma genetiska individ. Trots att somrarna blivit kallare de senaste 10 000 åren har träd lyckats överleva tack vare sin förmåga att ändra växtform från upprätta träd till krypande buskar, som bättre tål ett ogynnsamt klimat. Nu när sommarens genomsnittliga uppvärmning under de senaste hundra åren har ökat med en grad i fjällområdena så kan vi se att fjällens krypgranar börjat räta på sig. Det förefaller som att vissa människor uppträder som granar. De växer, krymper och växer upp igen. Då är Wilson Mizner mannen som har ett citat som ett ord på vägen. ”Var trevlig mot människor när du är på väg upp, du kommer nämligen att träffa dem på vägen ner.”

 

Hormoner är en intressant substans. Öl är en dryck nära förknippad med manliga aktiviteter. Sport och grabbigt umgänge är nästan omöjliga utan denna dryck som ger ett tarmludd som kan engagera och ockupera hela mannens lekamen. Och det är kanske under denna konsumtion av maltdrycker som grabbar kommer underfund med sin andra sida. Givetvis kommer det alltid att tvistas om vad som är vad i vad. Det är i alla fall numera vetenskapligt belagt såsom en okänd källa citerad här säger. "Visste du att öl innehåller kvinnliga könshormoner? Efter ett par kan du varken köra bil eller hålla käften". En del blir trötta av öl. Andra blir piggare. Var tredje svensk har enligt tillförlitlig källa sömnbesvär. Om det är med eller utan öl i sinnet, det är det ingen som vet exakt.  Var tredje svensk äter extra vitaminer i form av kosttillskott - trots att detta kan vara farligt. Professor Christian Gluud vid Köpenhamns universitetssjukhus säger till DN: ”Antioxidanter dödar fler i västvärlden än de räddar.” Teorin bakom detta är att förmodligen sätter vitaminer i höga doser i gång processer i kroppen som leder till obalans och sjukdom. Forskningen idag är obegränsad. På Karolinska institutet har man nu kunnat påvisa att människor som kan hålla takten är extra smarta. De som kunde trumma en enkel rytm med fingrarna och hålla stabil takt fick högre poäng i intelligenstest. Sömnproblem anses av andra forskare fördubbla risken för sjukskrivning.

 

Strejk inom sjukvård kan vara samhällsfarlig. Vårdens uppgift är som bekant att rädda liv och upprätthålla en fungerar sjukvård för medborgarna. Sjuksköterskorna är många gånger viktigare i den direkta sjukvården än läkarna. Nu går de ut i strejk för rimliga löner. Enligt statistiska uppgifter från sjuksköterskefacket så har tio procent av medlemmarna lön över 29 000 kronor i månaden och tio procent en lön under 19 000 kronor. Övriga ligger i spannet däremellan. Det finns ju många andra yrkesgrupper inom bland vården så har den här löneutvecklingen. Arbetsterapeuter, sjukgymnaster, logopeder och många andra så kallade kvinnoyrken har låg lön. Läkargruppen som idag är till hälften bestående av kvinnor har med sin starka position i vårdkedjans hierarki lyckats behålla sina särklassiga löner i förhållande till andra inom vården. Jag tror inte att läkare idag skulle vilja ta en risk att strejka. I samband med en läkarstrejk i Norge på 1980-talet så blev sjönk dödstal och antalet sjuka i landet. Det blev den ”friskaste” perioden i landets historia. Jag hörde en medicinskt ansvarig huvudman tala om vad som skall prioriteras under denna strejkperiod. Äldre äldre och sjuka sjuka har högsta prioritet. Detta väckte i alla fall tankar hos mig. Vi har idag börjat gradera äldre i alla möjliga nivåer. Att sjuka inte alltid är sjuka kan jag förstå men att äldre inte är äldre än äldre blir en aning krångligare. Tiden är en läromästare, men tyvärr dödar den alla sina elever. Det är många som har funderat kring meningen med livet och åldrandets glädjeämnen. Norman Cousins är en i mängden: ”Döden är inte den största förlusten i livet. Den största förlusten är det som dör inom oss medan vi lever.” Strejk och kamplust för rättigheter, skyldigheter och framförallt att göra något som främjar många en gnutta är sådana krafter som ser till att vi lever levande. Skolan är till exempel ofta på agendan. Lärandet anses ofta bero på lärarnas utbildningsnivå. Lära för livet brukar vi säga om den här tiden i livet. Men egentligen är det som Jan Hannerz har beskrivit skoltillvaron. ”Lärare är en person som i stället för att lära eleverna att ställa morgondagens frågor, lär dem gårdagens svar.”

 

När det gäller att se det stora i det lilla så kommer Blekinges nye turistchef att omedelbart få en topposition. Vederbörande går ut hårt och vill spränga gränserna mellan Öst- och Västblekinge intygas det i Blekinge Läns Tidning. Förmodligen är detta en man som är sprungen ur samma skola som min förebild Groucho Marx, vars citat får tävla med vårsolen om att värma oss mest denna vecka. ”Vi måste höja tempot här på hotellet. Köksmästaren, om en gäst beställer ett treminutersägg, ge det till honom inom två minuter. Om han beställer ett tvåminutersägg, ge det till honom inom en minut. Om han beställer ett enminutersägg, ge honom kycklingen och låt honom själv komma fram till vad han ska göra.” Det var helt klart bättre förr med tankeförmågan och fantasin hos komiker än det är idag. Verklighetens aktörer typ politiker, journalister och andra offentliga personer överglänser med sin naturlighet hela tiden våra så kallade komiker idag.

 

P.P