..…..är inte vilda djur, naturkatastrofer eller smittsamma sjukdomar. Nej, nu handlar det om faktiskt om stillasittande. En ny studie visar att ohälsosam livsstil skapar psykisk sjuklighet. Människor som röker, dricker för mycket, äter dåligt och inte rör på sig löper flerdubbel risk att drabbas av dålig psykisk hälsa. Ångest är idag en klassfråga. Social bakgrund har avgörande betydelse för den psykiska hälsan. Ängslan, oro, ångest, svår sömnlöshet och trötthet är uppemot dubbelt så vanligt hos lågutbildade som högutbildade, enligt en stor folkhälsoenkät. I rapporten från Folkhälsoinstitutet bekräftas också bilden av att kvinnor mår psykiskt sämre. Det gäller samtliga frågeområden och ofta är symtomen dubbelt så vanliga hos kvinnor som män. Den svåra konsten förefaller vara att få syn på sig själv. Alltså att kunna förstå att figuren som finns på spegelbilden är densamme som inte har någon form av självreflexion. Vi blir som vattnet allt brunare. I takt med att svavelnedfallet minskar blir våra sjöar och vattendrag allt brunare av humusämnen från den omgivande marken. Det visar miljöövervakning av försurning i ett stort antal länder i Europa och Nordamerika. Vi blir allt brunare av solande, smörjande, kostförändringar och kanske försurning. Kan det vara en del av problemet att brunskjortornas antal åter växer sig oroväckande starkt i Europa? Kan vi skapa någonting vackert och beständigt så ökar hälsan och livslängden. En ny studie visar att skulptörer lever i genomsnitt nära fyra år längre än de som valt måleriet. Självmål är en typisk aktivitet i vår tidsanda. I alla yrkesgrupper förekommer det utövare som omedvetet eller ibland medvetet gör fel. Oftast är det en kombination av okunskap, slarv och fusk. Svårigheten med att komma åt detta heter kåranda. Man försvarar sin gruppfrände även när man vet att det förmodligen inte är en siffra rätt i den skallen. Det är när först när vederbörande på andra grunder har havererat och är överbevisad om sin skuldbörda som det egna skrået reagerar. Vi måste sluta upp med att försvara de som felar hela tiden. Det känns bättre att lyfta fram de andra som gör rätt. Frågan är bara när detta skall bli ett normalt beteende. Jag hörde ett citat av Al Gore på radion en morgon denna vecka. På frågan varför Gore inte gjorde mera för miljöfrågan när han var vicepresident svarade Mr Gore med följande ord. ”Det var inte politiskt korrekt. Det hade varit ett politiskt självmord att gå ut denna kritik då. Nu är jag fri och kan debattera miljöhotet obegränsat.” En gång fuskare, alltid fuskare är tyvärr ett faktum. Det visar sig i till exempel idrotten och dopingkultur. Det gäller givetvis brott som ekonomisk bedrägeri som av många betraktas som en slags ”finare” typ av brott eftersom man lurar staten, skatteverket, landstinget eller kommunen. Alltså anser många att det är fint att stjäla från oss alla.  Doktor House (Hugh Laurie) sprider vishet om människans natur, och jag hakar på hans citat till hundra procent. ”Folk förändrar sig inte. Jag till exempel, kommer att fortsätta repetera ”Folk förändrar sig inte”.”

 

En okänd tänkare har författat detta citat. ”Ett virus är ett latinskt ord som av läkare översätts med ”Inte katten vet jag”.” En debattartikel i DN 2:a mars som är författad av sex meriterade läkare belyser att verkligheten överträffar dikten. Detta är ett citat direkt från debattartikeln: ”I flera länder fungerar antibiotika allt sämre på grund av deras överdrivna användning. Även i Sverige har vi nödgats lägga in patienter till exempel med blåskatarr på sjukhus för att bakterierna bara har kunnat bekämpas med ett enda antibiotikum som måste ges intravenöst. I de värsta fallen finns inget antibiotikum som kan slå ned en resitent bakteriestam. Infektioner håller åter på att bli dödliga sjukdomar. Därför måste den måttlösa utspridningen av antibiotika upphöra, stora forskningsresurser sättas in på att ta fram nya antibiotika och infektionssjukvården prioriteras.” Detta är ett elegant sätt att försöka undervisa branschen att sluta upp med att överanvända en bra medicin så att människor blir resistenta. Medicinerna blir verkningslösa på grund av överanvändning är min konklusion. Ett annat budskap i artikeln är givetvis att försöka få ökade samhällsresurser till den allt mer växande sjukvården och läkemedelsbranschen. Det är betydligt större entusiasm att forska om olika preparat med diverse biverkningar än när det gäller blåbär och grönt te som båda anses vara otroligt hälsosamma och ge en prevention mot sjukdom. Men förmodligen är de bara blåbär i den ekonomisk värld vi lever i. Precis som de blygsamma vinster som hälsosam egen fysisk träning i skog och mark. Kostar det gratis är det alltid betraktat som sekunda.

 

47 procent av svenska hushåll består av en person. I Stockholm är siffran 61 procent. Nära 70 procent av kvinnorna i parförhållanden lagar vardagsmaten. I den stora mängden singelhushåll lagar människor, inklusive män, givetvis sin egen mat. Detta enligt en undersökning som har gjorts av COOP.  Alla marknadsundersökningar har givetvis en målgrupp eller ett syfte. Ett passande citat är en förmodligen felskriven rubrik från Damernas Värld. ”Nu vädrar branschen en ny kossa att krama spenarna på.” Vi befinner oss långt ifrån levnadsmönstret som välfungerande flockar visar upp idag. Den enkla grundregeln är; håll koll på sex eller sju av dina grannar. Följ dem vart de än tar vägen. Detta tycks vara förklaringen till den märkliga koordinationen hos stora fågelflockar, insektssvärmar och fiskstim. Avståndet till de andra individerna i gruppen styr djuren. En del av det här djuriska mönstret kan vi skönja bland ståplatspubliken på en idrottstävling, eller på IKEA och någon typ av mellandagsrea. Alla söker sig till samma kö och yta för att bara stå där. Ibland kan en felskrivning säga mer än det avsedda budskapet hade kunnat förmedla. Smålands-Posten hade vid ett tillfälle ett lysande exempel på detta. ”Pålitlig flicka söker plats hos ungkarl på landet. Är van att sköta svin.”

 

Katarina Aneer är en poet som skriver moderna dikter. Detta är ett exempel från poeten.

”Folkviljan – är det en växt?” Poesiterapi är en gren av konstterapi som jobbar med verbala uttryck av känslor som annars skulle undertryckas i det undermedvetna. Lyrik kan fungera som en ventil för känslor. Driften är en av våra starkare inre krafter. Vad som gör att vissa får olika stark dragning till vissa beteenden och föremål är inte fullo utrett. Men att som en nyligen dömd man vara fullständigt besatt av att ha sex med damcyklar kan man verkligen kalla för att vara ute och cykla på estetikens bakgator. Att sadla om driften att jucka med okända damsadlar är kanske enkelt att säga. Förmodligen krävs det mer än en formatering av hårddisken. Många av våra förfäder från stenåldern skulle förmodligen inte tro sina ögon om de fick uppleva vad som blivit av det en gång så modiga och starka släktet homo sapiens. Den senaste idén från Hollywood är stilettoperation. Enligt tidningen Daily Mail är det vanligt att så kallade stjärnor tar till sprutan och sprutar in kroppsegen substans i fotsulan. Det blir som en kudde och man klarar av att balansera i tio centimeter höga klackar under galaföreställningar. Det var bättre förr. När vi var barfotabarn och jagade föda på savannen, det är jag helt övertygad om. Inte en kotte var i behov av botox, lyckopiller och ångest var ingenting som man hann utveckla i sin vardagliga tillvaro. Jag antar att konstellationen läkare och läkemedelsbolag var obefintliga i den tidsperioden. Det samma gäller alla som idag försöker övertyga människorna om att de måste gå på regelbunden masssage, akupressur och diverse andra terapiformer. Dessutom har marknaden för ”gör det själv kurser” inom allehanda former av ”klia och riv dig friskformer” har ökat gigantiskt de senaste åren. Alla skall tjäna på alla. Vi kokar verkligen soppa på en rostig spik idag. Sunt förnuft är en hårdvaluta idag. ”Han var i stånd att göra vad som helst för pengar, till och med en god gärning.” Antoine De Rivarol är citatets upphovsman. Förmodligen var han inte medveten om att vi skulle få uppleva detta fenomen till hundratio procent som idag.

 

Hälften nytt, hälften gammalt är en beskrivning på blandfärsen på ICA idag. Så är det med nyheter och andra företeelser också. Så på något sätt så har dagligvaruhandeln anpassat sig till den tidsperiod vi lever i. En slags överkonsumtion där inte det nya är tillräckligt nytt och färskt hela tiden så man får piffa upp det med nygammalt. ”En tunna vin kan åstadkomma fler mirakler än en kyrka full av helgon.” Detta italienska ordspråk är ganska rimligt. Vår tid är förtätad av dubbelmoral och egoism. Detta gör även att vi inte tror på det vi tror på utan tror bara att det är så. Chaplin käkade skor i filmer på tidigt 1990-tal. Idag äter kvällstidningsjournalister katt- och hundmat och hävdar att det innehållsmässigt är mycket hälsosammare än människofödan. Vart är vi på väg? En människa är en kemi och vi börjar definiera grundämnena i kropp och själ.  Så för att föra traditionen med upprepningar vid liv så avslutar jag med ett citat av Terry Venables, en företrädare till Svennis på posten som engelsk manager. ”Om historien upprepar sig så tror jag att vi kan vänta oss samma sak igen.”

 

P.P