Placeboeffekt kan förklara popularitet med den färgglada
kinesiotejpens erövring av idrottsaktiva kroppar. Jag är
beredd att sälla mig till den metaanalys som publicerades
av Williams et al. Sports Medicine, 2012;42(2):153-64(27 ref).
 
Denna undertejp är i min dagliga gärning ofta en utmärkt
både under- och övertejp för att skapa en bra miljö för en
högklalitativ oelastisk tejp som stöder en led, sena eller
muskel så att den klarar belastning och kan ge ett stöd
för att skadad vävnad kan läka eller inte skadas!
 
tejp juni2
Utmärkt alternativ som undertejp axeltejpning!
 
maj 2010 038
 
Bästa alternativ som undertejp till
både hälsena och vadmuskel!
 
Bästa alternativet till övertejp för att
hålla kvar en fungerande knäledstejpning
på plats över tid!
 
pcl 024