Den kanske vanligaste muskelömheten som människor
jorden runt söker hjälp för är förmodligen skuldra/axel.
 
Det finns många metoder att behandla denna problematik.
En lindring vid många tillfällen är att sätta en tejpremsa
över trapeziusmuskelns övre del.
 
 tejp juni2
Börja med att lyfta upp överarmen ca 70-90 grader.
Använd det som finns tillgängligt på plats för att
hålla armen i upplyft läge!
 
tejp juni
Placera en en tejpremsa med tejpunderlag från
framsidan och ned över scapula (skulderbladet).
 
Lägg en tejpremsa med oelastisk tejp, helst
Leukotape P, eftersom det är den stabilaste
tejpprodukten. Om du har tillgång till en
flexibel, elastisk hudvänlig tejp så går det
alldeles utmärkt att placera en tejpremsa
över tejpningen.