Gluteus medius är en viktig muskel för den
upprätta människan! Både när vi står, går och
springer så vi beroende av att denna muskel är
i god balans. Både vad gäller styrka, uthållighet
och smidighet.
 
Här kommer ett förslag att understödja denna
viktiga muskel på utsidan av skinkan!

glut1

Börja med att placera tejpunderlag och sedan
 en tejpremsa med leukotape P som ankare!
Lägg sedan ytterligare en tejpremsa som
ankare i övre delen av första tejpremsan.
Fortsätt med att placera 4 tejpremsor mellan
dessa båda ankare.

glut2