Ljumsksmärta är en komblicerad händelse. Kan variera med flera olika

strukturer inblandade. Det krävs en klinisk kompetens för att diagnostisera

rätt skadad struktur. Rygg, bål och höft kan vara symtomgivande

förutom muskulaturen i höft- ,lår- och bukregionen.

Börja alltid vid akut läge med att linda höft och bål som akutbehandling.

lyske

Om den dominerande skadade strukturen är iliopsoasmuskl samt

adduktormuskl så rekommenderar jag en flexibel tejp för att guida

till styrka eller längd beroende på vilket som är symtomgivande.

För att göra muskeln starkare - börja vid ursprunget på buken och

fäst tejpen på låret.

ktape515

När muskl är kort, börjar du med att fästa tejp på låret och avslutar vid bålen.

ktape516

Fortsätt med att använda tejpunderlag eller flexibel tejp som underlag från

ursprung av musklpå lårets insida och ljumsken.

Tejpa sedan över med oelastisk tejp enligt "kasslerteknik".

IMG 0418

IMG 0419

kassler