Stillasittande arbete i statisk position samt ensidigt armarbete kan bli

besvärande för trapezius. Tejpning kan ge muskeln impulser till

en förlängning eller en ökad styrka.

tejp trapezius238

Kappmuskeln (trapezius) är en omfattande och aktiv muskel.

Tejpning för att ge muskeln impuls till förlängning. Utgångsställning,

position och riktning för tejpen är viktigt. Börja vid skulderbladet

och fäst tejpremsan vid skallbasen.

tejp trapezius239

Tejpning för att ge en impuls till muskeln att öka sin styrka.

Börja då vid skallbasen och fäst tejpremsan vid skulderbladet.

Lägg märke till huvudets position vid start och stopp av tejpningen.

Innan tejpen fästs vid skulderbladet skall huvudet och nacken

ändra position och riktning 

tejp trapezius240     tejp trapezius241