Träning vid smärta vid hälsenans infästning på hälbenet!
Vid detta tillstånd har det visat sig att korta tåhävningar
med enbart ett lyft av hälarna på ca 1 cm är mest
framgångsrik - jämfört med längre moment av
tåhävningar!
 
Stå med raka knän och lyft hälarna - studsa 1 min
samt upprepa övningen flera gånger.
 
kil 002