Bålen anses vara en hörnpelare i männsikas totala
fysiska kapacitet! En trevlig övning för både rörelse och
balans är denna bollövning!
 
v_42