Det finns olika mått och användning av styrka. Man kan vara stark på att lyfta vikter

på gymet. Eller i fysiskt arbete, då blir det en användbar och en funktionell styrka.

Så valet är ditt och möjligheterna är oändliga när det gäller att finna tränings möjligheter.