Träning och fysisk aktivitet skall vara roligt och stärkande för hela människan.

Se gärna på våra olympiska atleter som förebild och prova nya grenar själv.

Fantasi är viktigare än kunskap (citat Albert Einstein). Se det som en lek.

dec 11 006 guyma

june14037 juni187

nov 007original sporttorsdag001

EPSON053 aktiv sport477

hink  june14039

rollator lopare 005

Det är med oss alla som med bilden på hästen.

Du kan föra hästen till vattnet, men dricka måste den göra själv.