Klassisk träning som åter är igång efter uppehåll.

Åldersanpassad musik och träning för alla.

HOPP