Den egna kroppen är sannolikt det bästa verktyget och utrustningen som behövs träning

av optimal styrka. Att behärska sin kroppskontroll och kunna använda den rätt är bra.

gallery2