………. det är en fantastisk dikt om oss människor av en favorit bland poeter, Wislawa Szymborska som lämnade det jordiska 2012. Hon har nu fått sina 13 sista dikter utgivna i diktverket som passande nog heter – Nog nu. En fantastisk poet och människas slutord till oss som finns kvar. Så denna veckas krönika blir en av dessa dikter!

 

DET FINNS SÅDANA SOM

 

Det finns sådana som smidigare förrättar sina liv.

De har ordning inom sig och omkring sig.

Rätta sättet, och rätta svaret på allt.

 

De anar med detsamma vem som är med vem,

I vilket syfte, vart de är på väg.

 

De sätter stämplar på de enda sanningarna,

slänger onödiga fakta direkt i papperstuggen,

och okända personer

lägger de i mappar avsedda för sådana.

 

De tänker så mycket som det är lönt,

inte en sekund längre,

ty bortom sekunden ligger tvivlet på lur.

 

Och när de till slut permitteras från varat

lämnar de sin post

genom anvisade dörrar.

 

 Ibland avundas jag dem

– det går lyckligtvis över.

P.P