………….är framtidens medicin som redan är här. Men fortfarande alldeles för låt användningsgrad av den överlägset bästa medicinen enligt forskningsrön. American College of Sports Medicine har uppdaterat sina rekommendationer om träning. De evidensbaserade rekommendationerna riktar sig till friska individer som vill förbättra sin fysiska kapacitet och hälsa. Regelbundenhet är viktigaste för att få en bra en effekt. Råden är inte speciellt märkvärdiga. Det handlar om varierande intensitet av konditionsträning. Minimimängd är 7000 steg per dag. Ett sätt kan vara att försöka gå 100 steg i minuten under 30 minuters tid. Sedan tillkommer styrketräning och rörlighetsträning. För att nå någon effekt med styrketräningen bör belastningen vara 60 till 80 procent av en maximal repetition (1 RM). Rörlighetsträningen bör rikta in sig på stora muskelgrupper. Kan varieras med både statisk och dynamisk rörlighetsträning. Dessutom bör vuxna eftersträva att minska sin sittande tid på dygnet. ”Om du tror att du vet allt är du dåligt underrättad." Detta kinesiska ordspråk är tänkvärt för oss i de flesta sammanhang.

Gång kräver inga speciella talanger eller någon särskild utrustning. Det är så billigt att det nästan kostar gratis. Det är enkelt, bekvämt och tillgängligt för de flesta av oss. Det är lätt att utföra och mycket hälsosamt och nyttigt. Om den del av populationen som är minst fysiskt aktiv skulle komma igång med att öka sin gångaktivitet med 2000 steg per dag så skulle det innebära en betydande minskning av samhällets medicinska kostnader. I USA har man gjort jämförelser mellan medelamerikaner och personer från gruppen amish, en etnoreligiös grupp som lever ett liv utan modern teknik. Personer som tillhör amishgruppen går 14 000 - 18 000 steg per dag jämfört med medelamerikanen som går endast 5 200 - 6 500 steg per dag. William Shakespeare författade många citat som är mycket användbara och passande cirka sex hundra år efter hans verksamma tid på jorden, till exempelvis detta citat. "Det glada hjärtat lever längst."

Passande nog kommer det även rapporter om att fysisk aktivitet hos äldre personer har en positiv inverkan på hjärnan och kan över tid minska milda och måttliga depressioner. Det finns forskning som visar att fysisk aktivitet kan bromsa utveckling av demens. Forskaren Magnus Lindvall säger i en kommentar följande om de forskningsrön som han med flera har kommit fram till. ”Fysisk aktvitet kommer inom de närmaste åren att segla upp som en outstanding behandlingsform.”

En annan studie som har gjorts i USA som omfattade 10 000 personer visade att personer som slutar röka och i samband med detta gick upp i vikt genomsnitt 2,7 kilo under åren som följde efter rökstoppet. När man jämförde med individer som fortfarande rökte med de individer som nyligen slutat röka, alltså inom de senaste fyra åren, visade det sig att risken att drabbas av en hjärt- och kärlsjukdom var 53 procent lägre i gruppen som slutat röka.

För att runda av veckans hälsostärkande krönika så passar detta citat av Bertrand Russel utmärkt. "Felet med världen är att de dumma är så tvärsäkra och de kloka så fulla av tvivel."

P.P