……. är en klassisk fras som Erasmus uttalade redan på 1400-talet. Men fortfarande idag brottas vi i de flesta sammanhang i vår kultur med denna fråga. Vi har svårt att hitta de rätta nycklarna som låser upp knutarna som ger oss kunskap och möjligheter att förebygga. Då tänker jag närmast på alla dessa felbeslut som människan gör i nutiden för att öka sin egen personliga vinning. Dyrkan av vår tids ledande gudom Mammon är gränslös. Jakten på snabba pengar är stor. Det finns många genvägar i denna jakt. Sport och underhållning är två branscher som genererar gigantiskt stora intäkter till de som är framgångsrikast i sin gren. Varje gång vi har våra stora gladiatorspel, alltså friidrottens världsmästerskap så ploppar misstankarna fram. Vilka är rena? Urin- och blodprov är idag en del av idrottens vardag. Oavsett alla krig och naturkatastrofer som förekommer på jordklotet så fick dessa en undanskymd roll när världens snabbaste löpare gjorde en märklig tjuvstart i sprinterfinalen och därmed diskkvalificerades från att springa loppet. Denna ovanligt fjantiga regel som drabbat många andra under de här två åren som den varit i bruk kommer förstås att ändras snarast. Ingen hade ju räknat med att den bästa av alla deltagare skulle tjuvstarta. Alla stackars journalister och fotografer tvingades idag att springa från målet till startplatsen för att jaga Bolt. Det är ju så tokigt med vår mediala cirkus, de ser bara megastjärnorna. Och allt skall kommenteras i den mixade zonen, helst redan innan det som har hänt har hänt. Det är tur att vi har afrikanska löpare i detta mästerskap. De presterar fantastiska tävlingsinsatser och toppresultat som vanligt. För övrigt är det märkligt blygsamma resultat som presteras i vissa grenar. Kluft som förmodligen inte har hoppat så kort i en tävling på åtskilliga år, kanske 7 – 8 år blir VM-femma på en sådan medelmåttlig prestation. Då är det något mer än vindar och klimat som inte stämmer.

Det finns möjligheter för oss alla att leka olympiska lekar. Det är inte bara roligt – det är extremt nyttigt! Endast en kvarts motion varje dag kan räcka för att förlänga livet med tre år och minimera risken att dö i förtid med 14 procent. Det visar en stor studie om fysisk aktivitet som i dagarna har publicerats i Lancet. Enligt Statens folkhälsoinstitut är rekommendationerna i dag för fysisk aktivitet daglig motion i 30 minuter om den är av måttlig intensitet, alternativt minst tre gånger per vecka om den är högintensiv. Rekommendationen för barn är 60 minuter fysisk aktivitet varje dag. Men nu har forskare i Taiwan undersökt om motion i mindre omfattning än så kan ge hälsovinster. Forskarna har följt 416 175 personer under tolv år och slutsatsen i studien är att en rask promenad på 15 minuter om dagen eller 90 minuter i veckan kan räcka för att förlänga livet i tre år. Det finns egentligen bara ett aber med detta. Människan är av naturen lat. Vi är det stillasittande folket. Senaste rönen visar på att det är farligt att sitta stilla – även om man motionerar flitigt. Att vara ständigt i rörelse är receptet. Att dra nytta av arvet från urtiden är vår hälsovinst. Tillbaka till neanderthalarnas livsstil förefaller vara dagens säkraste kort i livsstilslotteriet. Dessa urtidsmänniskor har visat sig haft det bästa tänkbara immunförsvaret för att bekämpa infektioner. Kroppens alla vävnader och vår arvsmassa ser i stort sett likadana ut som hos våra förfäder. Människokroppen är byggd för rörelse. De flesta organ påverkas av fysisk aktivitet och anpassar sig till en regelbunden träning. Så tillbaka till ursprunget känns rimligt. Det är som att ta ett steg tillbaka och komma två steg framåt på samma gång. På något sätt känns alla dessa andra modetrendiga råd om kost och hälsa som ett lotteri. Det som ena dagen är farligt och oerhört onyttigt blir inom en snar framtid det som är det mest hälsobringande. De t kan var fett, kolhydrater eller bara vitaminer.

Forskningsstudier och underlag för vad som är bra eller dåligt för oss är ofta utprovade på djur. Ofta råttor. Det är en gammal sanning och kunskap att möss som springer får flera nya hjärnceller men det får inte de möss som enbart simmar. Vad kan man dra för slutsats av detta är att möss som springer barfota får flera nya hjärnceller. Givetvis måste det vara samma sak med oss barfota löpande människor. Eller är vit inte som små vita möss i alla avseenden? Än så länge har ingen våra ledstjärnor inom forskningen kommit fram till denna slutsats. Men det är bara en tidsfråga.

Möss och människor har nytta av fysisk aktivitet. Detta faktum är känt sedan länge att fysisk aktivitet är nyttig för hälsan och överlevnaden. Pionjären inom denna del av epidemiologin Ralph Paffenbarger visade i sin studie av collegestudenter att dödligheten för de mest stillasittande var dubbelt så hög som för de mest fysiskt aktiva. Han fann också att den optimala aktiviteten för medelålders människor var promenader om 40 km per vecka. Senare forskning har visat att för äldre räckte det med 10 km för att uppnå en gynnsam effekt. I arbetet med djurmodeller var John Holloszy pionjären. Han visade att frivillig träning i springhjul förlängde me­del­livslängden men inte den maximala livslängden.

En annan faktor som förefaller påverka människans vikt är relationer. Att gifta sig och skilja sig påverkar vikten olika hos män och kvinnor. Män riskerar rejäl övervikt efter en skilsmässa, kvinnor riskerar övervikt när de har gift sig, visar ny forskning. Ett par kilo hit och dit när man gifter sig eller skiljer sig är inget konstigt. Det har många erfarenheter av. Man vet också att det är vanligare att kvinnor ökar i vikt efter giftermålet än att mannen gör det. Varför vet man inte exakt, men en iakttagelse är att mannen ofta forstätter med sina motionsvanor, medan kvinnan inte gör det. Det tycks i varje fall gälla för amerikanska förhållanden, visar en studie bland över 10 000 personer. Men det tycks finnas en skillnad på hur män och kvinnor reagerar när den civila statusen ändras från ogift till gift och tvärtom. En ohälsosam viktökning var vanligast bland nygifta kvinnor, visar undersökningen. Då handlar det om en uppgång på minst tio kilo de två första åren efter bröllopet. För männen ökade risken för rejäl övervikt i samband med skilsmässan och de närmast följande åren. Den nya kunskapen slår hål på myten att de flesta tappar i vikt i samband med en skilsmässa. En förklaring kan vara att man tidigare inte tagit hänsyn till att det kan finnas skillnader mellan könen. Undersökningen, från Ohio State University, svarar inte på frågan varför män och kvinnor tycks reagera viktmässigt olika på äktenskap och skilsmässa. Men resultatet går hand i hand med annan forskning som visar att äktenskapet har en lång rad hälsomässiga fördelar för män, fördelar som de förlorar när äktenskapet går i kras.

Allt har sitt pris men föga har ett värde. Medaljens baksida finns alltid – även för alla våra vinnare och som får fira triumfens ögonblick i med allas blickar på sig. Baruch Spinoza är upphovsman till dagens slutord. Detta citat kan vara ett ord på vägen till alla som strävar efter framgångar.”Berömmelsen har den stora nackdelen att om vi strävar efter den måste vi leva vårt liv på ett sätt som tilltalar människors smak, i det vi undviker vad de ogillar och söker det som tilltalar dem.”

P.P