…av avgörande betydelse för växters och djurs årliga livscykel. Så här i början på hösten så märks det tydligt att mörkret faller allt tidigare för varje vecka. Människan är förmodligen det enda väsen på jordklotet som inte riktigt reagerar på årstidsväxlingarna. Många glassar omkring fortfarande som om det vore full sommar. Här finns förmodligen en orsak till ett betydande antal av alla sjukdomsfall som inträffar precis vid årstidväxlingarna. Vi har inte så alerta och skärpta sinnen och signaler som djur och växter. Blåbären är idag lättare att upptäcka och plocka efter blåbärsriset har börjat skifta till rödare höstfärg. Trädens blad blir allt mindre gröna. Endast konstgräsen på fotbollsarenorna är lika gröna som tidigare. Fåglarna samlar ihop sig för att flyga till varmare trakter. Skogens djur skiftar färg för att smälta in i naturen som redan är i full gång med sitt säsongsskifte. Solljuset som lyser och värmer allt är givetvis betydelsefullt även för oss människor. Men vi blundar med både ögon, öron och andra sinnen så gott det går. Vi tvåbenta som är det största och värsta hotet av alla arter på den planeten, vi framlever i vår extrema egoism och samlar aktier och andra papper. Givetvis finns det ett antal visa och ansvarstagande människor. Men tyvärr besitter dessa oftast inte den högsta maktpositionen för att kunna vända kompassriktningen. Den ett år gamla kvittolagen är ett exempel som håller på att bli en riktig miljöbov. Idag förbrukas 25 ton kvittopapper i Sverige dagligen. Varav minst hälften beräknas gå direkt till papperskorgen och bli skräp utan att passera någons arkiv. På ett år antas detta bli hela 9 000 ton papper. Detta skulle då motsvara ungefär 60 000 träd.

Tiden kommer och årstiderna växlar. Men utan att vi hinner märka så mycket av det så vänder det igen. Vi samlar på blocket, loppisar och IKEA och bryr oss kanske inte så mycket om årstiderna eftersom shopping är människobarnets huvudsakliga fritidssysselsättning idag. Vi har gått från handling till handling. Vi har lämnat vårt genetiska arv – att leva i årscykler. Vi försöker att tämja djur och växter till att anpassa sig efter kommersialismen istället för solen. Men det har inte lyckats fullt ut. Djuren som har en klart längre historia på jordklotet jämfört med oss följer sitt genetiska arv. När ljuset återvänder efter midvintersolståndet börjar så sakteliga tallkottskörteln (epifysen) att aktiveras. Det är starten för hormonella förändringar hos djuren då könshormonerna aktiveras och fortplantningssäsongen närmar sig. För en del organismer krävs det en period med kortare dagsljus för att fortplantning skall komma till stånd när ljuslängden ökar.

Den ljusa sommarnatten och de klara höstdagarna är båda symboler för tidens och livets gång. Den heta sommardagen har gått över i sval natt, den rikt blommande sommaren med dess överflöd av kraft och liv har glidit över i höstdag med dess glödande färger som förebådar förgängelsen. Bäst, enklast och mest begripligt skildras livets och årstidernas växlingar av våra poeter och författare. Dessa medvandrare har en speciell gåva eller egenskap att kunna se och förmedla den här ibland abstrakta händelsen. Martin Luther King var en i raden av många människor som visade att människan precis som naturen har inre krafter som kan utlösas och åstadkomma stora, häpnadsväckande förändringar. Alltså en som kan och vill mobilisera den kärnkraft som finns inneboende i de flesta människor till positiva effekter för många andra av oss.

 
Ett grönt blad på marken

Grönt! Gott,
friskt, skönt vått!
Rik luft, mark!
Ljuvt stark,
rik saft,
stor kraft!
Friskt skönt
grönt!

P.P
Efter denna hyllning till natur och poesi så känns det naturligt att avsluta veckans krönika med en dikt av en favoritpoet. Dikten Ett grönt blad på marken ur Mattoidens sånger av Gustaf Fröding.