……..behöver vi hela tiden stimuleras på både nya oprövade sätt samt tidigare kända beprövade sätt i en modifierad form. Problemet för många är att finna rätt stimulantia eller form av stimulering. Den omtalade travkusken (Svanstedt) ger enligt tillförlitliga källor inom media sina hästar elstimulering för att de skulle kunna springa fortare. Det slutar med att han blir avstängd och utredning pågår om han skall få fortsätta att skörda både sportsliga och ekonomiska vinster. Puckoraklet Peter Forsberg, mera känd som Foppa, har fått elstimulering på underbenet och foten för att han skulle kunna åka skridskor. Denna stimulantia i skridskon har han blivit rekommenderad av sin läkare (som han lovprisar som bäst i världen). Denne läkare blir hyllad som en hjälte. Olika faller våra lotter när media griper in och förklarar världen och händelser. Det som är bra i kråksången är att djuren som brukar fara mest illa i alla experiment är de som får den största omtanken i denna stöt. Enligt forskningsrön som den amerikanske psykologen Stanley Milgran utförde på sextio- och sjuttiotalet så består mänskigheten av till nästan tre fjärdedelar av opportunistiska medlöpare. Dessa är ständigt beredda och redo att plåga sina medmänniskor. Milgrans experiment gick ut på att testa om lite smärta med en elsignal underlättar inlärning. Men allt ordnar sig säker när Barack Obama tar över världen nästa år. Han kommer precis som några företrädare att styra den med vänster hand. Han är nämligen precis som Bill Clinton och George Bush den äldre vänsterhänt. Vi har haft en högerhänt styresman här i skarven under åtta års tid. Det har gett högerkrafterna vingar av stål. Nu återstår att se vad den här kommande vänsterhanden kan hitta på?

 

Det känns befriande att jorden vi ärvde börjar få frid och slipper vara mullbänk och mätta munnar. Jag har alltid betraktat snus som jord, lämpat för växt och blomma. Äntligen är det några som tar bladet från munnen och vågar ta ställning mot snus, som är enbart snus om det så må vara i en gyllene dosa. ”Det förekommer ju en överanvändning av snus hos den sunda idrottsaktiva delen av populationen. Vi kommer säkert att få fram flera duktiga idrottare om vi tar bort detta störande preparat under läpparna.” En tobakspolitisk arbetsgrupp i Finland vill göra landet helt tobaksfritt före 2040. Gruppen vill bland annat förbjuda all införsel av snus. Dessutom vill man att allt godis som ser ut som tobaksprodukter förbjuds, rapporterar Vasabladet. I målet att göra Finland fritt från nikotinberoende ses Sverige som ett hinder på vägen. Den tillsatta arbetsgruppen riktar nu skarp kritik mot svensk snuspolitik. Sverige ska enligt ett beslut från EU-kommissionen arbeta för att snus inte ska spridas till övriga EU-länder. Men det anser inte gruppen att Sverige gör. "Dubium sapientiae initium"”Tvivlet är vishetens början.” Citatet är av René Descartes. En intressant spådom inom ämnesområdet är från 1963 och författat av Dr. Ian MacDonald. ”För de flesta människor har rökning positiva effekter.”

 

”Only me” är titellåten för en navelskådare. Alltså ett superego som lever för sig själv, med sig själv och känner sig själv. Solipsism är en välbekant filosofisk term som kommer från latinets solus ipse = ensamt själv. I ontologisk mening betecknar den ståndpunkten, att det enda som existerar är jag själv inklusive mina upplevelser. I en kunskapsteoretisk mening betecknar den ståndpunkten, att det enda jag kan ha kunskap om är mig själv inklusive mina upplevelser. En så kallad metodologisk solipsism finns också, den är formulerad av Rudolf Carnap. Han hävdar att den logiska konstruktionen av min värld måste bygga på mina egna sinnesintryck. Tyvärr är det inte alltid att denna blir helt överstämmande med omvärldens. Som någon tänkare sagt så är en hög intelligens hos en riktig dumskalle en riskabel kombination. Det är inte ovanligt att vi ser många med hög begåvningsnivå hamna i en kriminell verksamhet eller annan samhällsfientlig sfär. Det är en balansgång att hantera sina begåvningsresurser efter bästa förmåga. Paris Hilton är en ung dam som har hittat rätt i livet. Till tidningen Kvällsposten uppger hon följande kommentar. ”Min mamma kommer från södra Sicilien så jag känner mig lite som en riktig lucia.”

 

Det lackar mot jul. Ål och skål är viktig tradition för många som delikatess på julbordet. Ålen är för övrigt ett av planeten Jordens äldsta djur. Den gör en spännande livsresa från födelsen i Sargassohavet till vår matsedel. Trots att det är ett kloakdjur som livnär sig på bland annat på att äta andra djur och sånt som ger liv, så anses ålen vara en av de klokaste i djurvärlden. Men det räcker inte för att överleva i dagens tillvaro. Värstingarnas värsting i djurvärlden, homo sapiens lurar i vassen och kommer snart att utrotat även ålen. Men julen innebär också att ett roligt, intensivt och spännande arbetsår för oss alla är över. Oavsett om vi är ålafiskare, fångstmän, finansvalpar eller finansminister så är roliga snart över. Alltså året 2008 – som är så unikt för att det kommer bara att finnas en gång. ”Efter slutat arbete är vilan angenäm.Skriver Cicero och översatt från originalspråket så får orden lätt vingar och blir genast i bruk av oss. "Acti labores iusundi". Originalspråket är klart svårare att anpassa till kurs, tid och språk som uppgifter på en hemsida. Nästa år nytt, fräscht och fortfarande ett helt okänt begrepp vad gäller utveckling, form samt karaktär. Spådomar är alltid på tapeten inför ett nytt år. Per Jacobsson var en man i position för att göra ett uttalande för en internationella valutafondens räkning i oktober 1959. Han sa följande. ”Med all sannolikhet så är inflationen i världsekonomin ett minne blott.” Vad säger man? Ack om det vore ett minne blott. Nu spår KI en prognos som redan anses vara rena glädjekällan inför 2009 som av arbetsmarknadsministern tippas bli ett skitår.

 

Nu återstår det bara för Tage Danielsson och Walt Disney att skall skapa en traditionsenlig julstämning till oss alla från oss alla! Så varsågod och sitt ner och njut av stämningen. Det råder som bekant fortfarande delade meningar bland allmänheten om varför vi firar denna högtid så högtidligt, att det är snudd på självmål varje gång (år). Men nu är den åter här igen - oåterkalleligt. Mörk och kulen, faktiskt så har SMHI lyckats med det osannolika – ge oss en ännu dystrare väderlek än förra året. Givetvis är det vi själva som gjort flera självmål och tasksparkar mot miljön detta år. Och klimatet hämnas illa kvickt. Nu är vi människor utfoulade, i alla fall de flesta av oss, för att ha kvar den där känslan för sammanhang från vårt nedärvda mönster sedan Hedenhös tid. Vi missar det mest basala på de flesta händer och fötter. Vi kan varken lukta, känna på oss eller se och höra det som människor kunde förr, innan det blev inflation av doktorsavhandlingar och vetenskaplig formalia. Men det finns fortfarande reliker, utrotningshotade exemplar av Homo Sapiens bland oss. Låt oss värdera och använda oss av dessa i större grad i framtiden. Vi behöver alla dessa kompetenta Hildur, Tage, Sture och Asta i buskarna. De har känslan och är av det rätta virket, vilket är en underfundig liknelse som finns att läsa om i en mängd böcker från femtiotalet.

 

”Jag slutade tro på tomten när jag var sex år. Min mamma tog mig till ett köpcenter så att jag skulle få träffa honom, och så bad han om min autograf.”  Med detta citat av den tidigare barnstjärnan Shirley Temple Black tillönskar jag er alla en synnerligen god jul. Det gäller förstås er i första hand som fortfarande lever i villfarelsen att tomten finns och givetvis även er andra som kommit till visshet i denna sak! Evidensen för att tomten är en bluff är mycket stark.

 

P:P,