…..är poesin, skämtteckningen och serietecknarna i konsten att betrakta verkligheten. Omvärldsanalys är ett poetiskt ord för att beskriva verkligheten. Eller ett försök att försöka sitta still i båten när hela havet gungar. Nordiska kulturfonden meddelar på detta sätt att den ska genomgå en omvärldsanalys. ”Såsom namnet antyder går en omvärldsanalys ut på att kartlägga de trender och megatrender som kan påverka en organisations arbete och villkor. Analysen skall resultera i att organisationen är bättre rustad att förutse och hantera förändringar den kan bli utsatt för. Normalt omfattar den även en genomgång av de instrument organisationen kan utnyttja för att löpande registrera och systematisera de nya utvecklingstrender som påverkar den.” Åsa Lindeborg är en skarp krönikör som gör omvärldsanalyser. Nu har hon tittat på det här årets kanske viktigaste politiska händelse. Hon anser att det inte är en garanti för radikal politik att representera en förtryckt etnicitet eller ett förtryckt kön. ”Tron att Barack Obama ska kämpa för invånarna i Harlem bara för att han själv är svart är lika vilseledande som tron att Hillary Clinton ska föra en feministisk politik bara för att hon är kvinna (hon vacklar i abortfrågan, prisar kärnfamiljen och anser att unga tonårstjejer ska hålla på sig etc).” Så är det när man försöker förstå världen genom att skriva om världen och de värden som är mest i ropet för tillfället.

 

Välfärden kommer först. I år satsar regeringen på forskning, skola, sjukvård och infrastruktur. Värnskatten skjuts på framtiden. Offentlig sektor förväntas dra sitt strå till stacken genom att bli effektivare och jaga kostnader. ”I privat verksamhet jagar man kostnader för att få ut ett mervärde för kunderna, det måste även ske i offentlig sektor.” Finansminister Anders Borg tar ut kompassriktningen för framtiden. Stora ord som förmodligen är omöjliga att realisera. Att formatera den offentliga sektorn är som att vända en finlandsfärja med en bruten åra som enda hjälpmedel. Betong är ett mjukt rörligt material i jämförelse hur stadigt många grundbultar har slagits fast i vissa hierarkier och verksamheter. Men många små steg blir tillsammans ett stort kliv. Storlekens betydelse är ett ämne som har ett evigt liv. Det är bara föremålen som växlar. Pungens storlek hos män, med pengar, är i alla fall oomtvistligt väsentlig för kvinnor. 75 procent av alla kvinnor i 30-årsåldern kan tänka sig ett giftermål om mannen är tillräckligt rik, visar en amerikansk undersökning.  

 

Redan i det lilla kan man se det stora eller den stora risken för att det är lillavarslande. Det finns ett tydligt samband mellan längd vid födseln och risken att begå självmord senare i livet. Forskare vid Karolinska institutet utgick från en kohort bestående av 318 953 män, alla födda mellan 1973 och 1980. Alla självmordsförsök fram till och med 1999 studerades. De barn som var kortast vid födelsen jämfördes sedan med dem som var 50–51 centimeter vid födelsen. Det visade sig att det finns ett samband mellan längd vid födelsen och risken för självmordsförsök. Pojkar som hade en kort födelselängd i förhållande till förlossningsvecka, löpte en signifikant högre risk att begå ett självmordsförsök jämfört med pojkar som var 50–51 centimeter vid födelsen. Självmordsförsöken var också generellt sett våldsammare. Om pojkarna efter födelsen växte ikapp sina kamrater hjälpte inte. Risken kvarstod, även om en lång vuxenlängd var mer skyddande än en kort vuxenlängd. För riktigt korta pojkar, under 47 centimeter vid födelsen, var risken för självmordsförsök nästan fördubblad. Enligt forskaren Ellenor mittendorfer-Rutz, vid centrum för suicidforskning och prevention på Karolinska institutet, kan en dålig tillväxt i livmodern bero på att mamman använt alkohol eller droger alternativt ätit dåligt under graviditeten. Detta skulle i sin tur kunna påverka hur fostrets hjärna omsätter serotonin, en signalsubstans som tidigare har visat sig ha ett samband med både aggressivitet och självmordsbeteende. Med statistik kan man i princip förklara allt. Den här notisen är från Dagens Nyheter. ”Antalet mördare har tredubblats på 20 år. Men antalet dödade människor har bara ökat marginellt.” För att höja blicken i vår strikt vetenskapliga tillvaro så kan vi höja blicken en aning genom att stirra oss trötta på följande forskningsstudie. Hur utvecklar man hur människor påverkas av stirrande? Forskare vid Stanford University utvecklade en enkel metod. De ställde sig i gatukorsningar i Palo Alto och stirrade på bilister som väntade vid rött ljus. Sedan mätte de hur snabbt bilarna for iväg när ljuset hade slagit om till grönt. De förare som hade blivit stirrade på hade bråttom, de tog sig över korsningen på i genomsnitt 5,5 sekunder, mot normala 6,7 sekunder. I likhet med djur tolkar uppenbarligen människor en stirrande blick som ett hot som manar till flykt – omså bara över en korsning. Förmodligen är det ett exempel på att människans rötter är närmare gatukorsningen än vi vill tro.

 

Effekten av regelbunden träning är inte bara mental. Även en fysisk inverkan på hjärnan har uppmätts. Regelbundna utövare av meditation och liknande har tjockare insulabark. Insulan är den del av storhjärnan som tar emot impulser från kroppens inre. Det finns ingenting som tyder på att stavgång aktiverar hjärnan mera än rättstavning. Eller som Nalle Puh säger. ”Min stavning är ruskig. Jag stavar egentligen bra, men det ruskar så att alla bokstäverna kommer på fel plats.” Hjärnans celler och hastighet är extremt snabb. Ordet är alltid ett gångbart slagträ. Precis som denne anonyme kypares svar på en förolämpning från en gäst är ett verbalt serveäss. ”Min ställning, min bäste herre, tillåter mig inte att argumentera med er. Men om det någonsin blev tal om att välja vapen, skulle jag välja grammatiken.”

 

”Greenen är så snabba att bollen stannar inte förän den slutar rulla.”  Göran Zachrisson har en förmåga att höja oväsentliga ting till åtminstone i nivå med gräsets höjd.

 

P.P