En bruten tå kan vara ett besvärligt tillstånd. Det
finns få åtgärder som ger en sådan god
lindring som en tejpning av tån under läkningstiden.
Ett enkelt sätt att utföra en tåtejpning av en tå är 
enligt följande: 

Börja med en tejpremsa runt tån som är instabil.
Fortsätt med att lägga en längre tejpremsa till 
fotens utsida. 
toe tape 2
När tejpningen är klar så kan det se ut så här:
toe tape